Die Weg

 

Die krag van die gebed (3)

“Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.” - Mattheus 6:6 (53-vertaling).

Die groei van ons geestelike lewe hang in 'n groot mate af van ons gebedslewe. My geestelike lewe sal bloei of kwyn volgens die manier waarop ek bid: bid ek met lus of net uit pligsgevoel; bid ek volgens God se Woord of na my eie wil; bid ek gereeld of net af en toe as ek dalk onthou. Dit is in die woorde van Jesus hierbo waarin ons die kern van die ware gebed vind.

Gebed is om alleen met God te wees en sy teenwoordigheid te ervaar. Ek moet die wêreld en die mense uitsluit sodat ek ongestoord met God kan omgaan. Wanneer God in die ou tyd sy diensknegte ontmoet het, was Hy alleen met hulle (Gen 18:22,23;  Gen 22:5; Gen 32:24; Ex 33: 11). Laat jou eerste gedagte wees wanneer jy wil bid: hier is ek en God in die kamer bymekaar. Die krag van jou gebed sal wees volgens jou ervaring van God se nabyheid.

Reken daarop dat jy 'n antwoord op jou gebed sal ontvang. “Jou Vader sal jou in die openbaar vergelde.” Daar is niks waarvan die Here Jesus so duidelik gespreek het as die sekerheid van 'n antwoord op die gebed nie. Kyk na die beloftes (Matt 7:7,8; Mark 11:24; Luk 18:7; Joh 14:13,14; Joh 15:7,16; Joh 16:23,24). Let op hoe dikwels in die psalms God aangeroep word as die God wat die gebed verhoor en antwoord gee (Ps 3:5; Ps 4:4;  Ps 6:10; Ps 10:17; Ps 17:6;  Ps 22:25; Ps 20:2,7,10; Ps 34:5,7,18; Ps 38:16; Ps 40:2; Ps 65:3; Ps 66:19).

Daar kan baie redes wees wat 'n antwoord kan teëhou. Tog is die uitstel van die antwoord 'n baie geseënde leerskool. Dit lei tot selfondersoek of ons verkeerd bid, en of ons lewe wel met ons gebed ooreenstem. Dit spoor ons aan tot 'n suiwerder geloofsoefening (Jak 1: 6; Jak 4:3; Jak 5:16; Jos 7:12; 1 Sam 8:18; 1 Sam 16:37,38;  1 Sam 28:6,15; Jes 1:15; Spr 21:13; Miga 3:4; Hag 1:9). Dit lei tot 'n hegter en voortdurende omgang met God. Die vaste vertroue op 'n uiteindelike antwoord is die geheim van 'n kragtige gebed. Laat dit altyd die hoofsaak wees by jou gebed. As jy bid, bly in die middel van jou gebed stil om te vra: glo ek dat ek sal ontvang waarvoor ek bid? Glo vas dat jy die antwoord sal ontvang en hou daaraan vas; dit sal vir jou wees volgens jou geloof (Ps 145:9; Jes 30:19; Jer 33:3; Mal 3:10; Matt 9:29; Matt 15:28; 1 Joh 3:22; 1 Joh 5:14,15).

As daar een ding is wat jy nougeset moet navolg, dan is dit die verborge omgang met God. Jou lewe is met Christus verborge in God; jy moet elke dag in gebed van Bo vra volgens jou behoeftes vir die dag, en dit deur die geloof ontvang. Jy moet elke dag jou persoonlike omgang met die Vader en die Here Jesus vernuwe en versterk. God is ons Heil en ons Sterkte. Christus is ons Lewe en ons Heiligmaking. Ons saligheid is alleen geleë in ons persoonlike gemeenskap met die lewende God.

Bid baie, bid gedurig, bid sonder ophou. As jy geen lus het om te bid nie, gaan juis dan na die binnekamer. Gaan soos een wat niks het om na die Vader te bring nie, om jou voor Hom te stel met geloof in sy liefde.

Om net na die Vader te kom en met Hom te vertoef is alreeds 'n gebed wat Hy verstaan. Wees verseker dat om voor God te verskyn, hoe leeg jy ook al voel, altyd 'n seën meebring. Die Vader hoor nie net nie, Hy sien in die verborge, en Hy sal dit in die openbaar vergelde.

Uit: Het Nieuwe Leven, deur Andrew Murray (verkort)

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css