Die Weg

 

Om in U te wees, Here, is alles

Om in U te wees, Here, is alles.
Dit is die geheel, die volmaaktheid, die helende.
Ek sluit my stoflike oë,
open die oë van my hart,
en stel my in U teenwoordigheid.

Ek bring my verstrooide gedagtes byeen
en vertrou my toe aan U.
Ek lê my neer in U
soos in 'n groot hand.

Ek hoef niks te sê, sodat U my moet hoor nie.
Ek hoef nie op te noem wat my ontbreek nie,
of U te vertel wat in hierdie wêreld gebeur
en waarom ons u hulp nodig het nie.

Om in U te wees, Here, is al
waarvoor ek vra.
Daarmee het ek alles gevra,
wat ek nodig het vir tyd en ewigheid.

Ek wil stilbly, Here,
en op U wag.

Ek wil stilbly, sodat ek kan verstaan
wat in u wêreld gebeur.

Ek wil stilbly,
sodat ek myself kan vind,
en u stem kan hoor in geheel u skepping
en alles daaromheen.

Ek wil stilbly,
sodat ek tussen die vele stemme
U s'n sal herken.

Ek wil nie van die mense wegkom
of van hulle ontvlug nie.
Die geraas en die onrustigheid sal my nie ontstig nie.
Ek wil dit opneem in my swye
en gereed wees vir U.

Ek wil swyg namens
die haastiges, afsydiges en die rumoeriges.
Met al my sintuie en gedagtes wag ek
totdat U tot my spreek
en totdat my woordelose woord U vind.

**

Soos my gebed al hoe meer opreg en inniger geword het,
het ek al hoe minder en minder te sê gehad.
Ten laaste het ek heeltemal stil geword.

Ek het 'n hoorder geword .....

Ek het eers gedink dat bid praat is.
Maar ek het geleer, dat bid nie net swye is nie,
maar luister.

So is dit: bid is nie om jouself te hoor praat nie,
bid is om stil te word en stil te wees
en te wag totdat die bidder God hoor.

(Søren Kierkegaard)

**

Uit: Wie wir beten Können, deur Jörg Zink

(LW! Boodskappe sal in die toekoms waar moontlik op Maandae, Woensdae en Vrydae gepubliseer en uitgestuur word)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css