Die Weg

 

Deur die werking van die Heilige Gees

“Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en dié wat Hom aanbid, moet Hom deur die Gees en in waarheid aanbid.” - Johannes 4:23-24.

Ons lees in sowel die Ou as die Nuwe Testament van die Gees van God of van die Heilige Gees. In Genesis 1:2 wat handel oor die skepping, lees ons: “die Gees van God het gesweef op die waters.” Die boek Rigters wys vir ons hoe die Gees van die HERE die rigters gelei het (vgl Rig 3:10, Rig 6:34, Rig 11:29 ...).  In die profetiese boeke word daar ook baie gepraat van die Gees van die HERE. Jesaja 61:1 sê bv: “Die Gees van die Here HERE is op My, omdat die HERE My gesalf het om ‘n blye boodskap te bring aan die ootmoediges.” (53-vertaling).

Deur die Heilige Gees het Christus mens geword (Mat 1:18). Nadat Jesus gedoop is, het die Gees van God op Hom neergedaal, waardeur sy aardse sending bevestig is. Toe daar na sy hemelvaart 'n sigbare Kerk op hierdie aarde gevestig moes word, is dit met die stormwind en die vuur van die Gees ingelui. Oral waar die Gees aan die werk is, ontstaan iets wat sigbaar, tasbaar en hoorbaar is. Die wêreld word verlig en kry betekenis deur die teenwoordigheid van God. Daarom word die Gees ook die Trooster genoem. Hy is midde in ons daaglikse lewe aan die werk, al is ons nie altyd bewus daarvan nie. Hy word ook die Voorspraak genoem. Hy tree vir ons in as die Gees van die waarheid.

Dit is beduidend dat die Bybel nie van die Gees praat asof Hy “daarbo” is nie. Hy is nie weg van hierdie wêreld nie, maar Hy is hier en nou by die aardse dinge betrokke.

Om “deur die Gees” te bid, beteken dus nie om in 'n geestelike vervoering te raak nie, of 'n geestelike hoogte in te vaar en die liggaam te minag nie. Dit beteken wel om die menslike wêreld raak te sien, te ervaar, te bewoon en om te ly indien dit so moet wees. Dit beteken om skeppend in die wêreld te werk, vir die wêreld in te tree en sodoende as God se verteenwoordigers in hierdie wêreld op te tree. En daarvoor het ons die Trooster en Voorspraak om ons tot hulp te wees, en wat ons vrye toegang tot die Vader gee. Uit die woorde van die Here Jesus in Johannes 4, is dit ook duidelik dat God nie meer op berge of in tempels gesoek hoef te word nie. God is deur sy Gees vandag by jou en sy Gees sal jou in die waarheid lei as jy jouself vir Hom oopstel.

-dw-

(Met erkenning aan Jörg Zink:  Wie wir beten Können)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css