Die Weg

 

Die krag van die Christen

Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag.” - Efesiërs 6:10.

Die apostel het hier die einde van sy brief aan die Efesiërs bereik en begin die laaste afdeling daarvan met die woorde: "Verder nog dit: Soek julle krag in die Here."

Die Christen het krag nodig; ons almal weet dit. Die Christen het geen krag van sy eie nie. Dit is ook waar. Waar kom ons krag dan vandaan? Let op die antwoord: "Soek julle krag in die Here en in sy groot mag."

Paulus praat al in die eerste deel van die brief oor hierdie krag (Ef. 1:17-19). Hy bid dat God vir die gelowiges die Gees sal gee sodat hulle sal weet hoe geweldig groot God se krag is wat Hy uitoefen in die wat glo; dit is dieselfde kragtige uitwerking van sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek het. Dit is die heilige waarheid: die kragtige uitwerking van sy mag wat Christus uit die dood opgewek het, werk in elke gelowige. In my en jou. Ons sukkel om dit te glo en nog meer om dit te ervaar. Dit is waarom Paulus bid, en ons moet saam met hom bid, dat God ons deur sy Gees moet leer om in sy almagtige krag te glo. Bid met jou hele hart: Vader, gee my die Gees van wysheid sodat ek hierdie krag in my lewe kan ondervind.

In Efesiërs 3:16-17 bid Paulus dat die Vader deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan hulle die krag sal gee om innerlik sterk te word sodat Christus deur die geloof in hulle sal woon. En dan: "Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe" (v. 20-21).

Lees hierdie twee gedeeltes weer en bid dat die Gees jou oë sal oopmaak. Glo in die Goddelike krag wat in jou werk. Bid dat die Heilige Gees dit aan jou sal openbaar en eien vir jou die belofte toe dat God sy krag in jou hart sal openbaar en in al jou behoeftes sal voorsien.

Besef jy al hoe belangrik dit is om tyd in gemeenskap met die Vader en die Seun deur te bring ten einde die werking van God se krag in jou te ervaar?

Uit: Die Geheimenisse van God, deur Andrew Murray.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css