Die Weg

 

Hemelvaart – die weg vir ons gereed gemaak

“In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. En waar Ek heengaan, weet julle en die weg ken julle.” - Johannes 14:2-4 (53-vertaling).

Wat die Here Jesus hier aan sy dissipels vertel, het vir hulle vreemd en onbegryplik geklink. Daarom ook die vraag van Thomas: “Here, ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ons die weg ken?

Dit is eers heelwat later dat hulle die betekenis van sy woorde verstaan het. Hy moes deur lyding en die dood heen 'n nuwe lewe ontvang, wat uiteindelik uitgeloop het op die ewige heerlikheid by die Vader. Hy was op pad huis toe na die Vader.

Ons sien dit ook in die volgende twee verse: “Vader, Ek wil dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook saam met My sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U My gegee het, omdat U My liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld.” (Joh 17:24). “En terwyl Hy hulle seën, het Hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem.” (Luk 24:51).

Jesus Christus is verhoog om aan die regterhand van God die Vader te sit tot Vors en Saligmaker. Vandaar regeer Hy sy kerk en daar tree Hy vir die gelowiges in (Heb 7:25). Dáár maak Hy plek gereed vir sy volgelinge vir die dag van hul tuiskoms. Dáár baan Hy vir ons die weg om in te gaan en sy heerlikheid te aanskou. Daarheen trek Hy ons aandag en ons hart. Daar maak Hy vir ons die kroon van geregtigheid (2 Tim 4:8). En vandaar het Hy aan ons die Heilige Gees gestuur (Joh 14:26).

Ons kan Jesus Christus se woorde ook so omskryf: “Die weg daarheen, die weg na My en my heerlikheid, ken julle. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Julle ken My, dus ken julle ook die weg.” As ons per vliegtuig reis, kies ons 'n vlug wat ons na die plek sal neem waarheen ons wil gaan. Wanneer ons ons sitplekke inneem, gee ons ons oor aan die gesag van die vlugkaptein. Net so sê Jesus: “Gee julle maar net in volle vertroue oor aan My en doen wat Ek julle gebied, dan is julle op die regte weg en julle sal op hierdie weg bly solank julle in My bly." Hy is die wegwyser, die weg en vervoermiddel tegelyk. Hy wys nie net die weg na die hemel aan nie, maar bring ook sy volgelinge in die hemel. Net Hy wat uit die hemel neergedaal het, ken die pad terug na die hemel. Die weg na die hemel kan ons nie self aflê nie. Hy moet ons meeneem hemel toe.

Die weg daarheen is ook vir ons soos die weg wat Jesus self moes gaan. Moeilikhede en gevare sal nie uitbly nie. Versoekinge sal nooit ophou nie. Miskenning, vervolging en haat sal ons deel wees. Maar die dood is die poort tot die lewe. In sy oorwinning sal ons oorwin. Deur sy lewe sal ons lewe. Sy ingaan in die heerlikheid is ons waarborg dat Hy ons ook daar sal inlei. Dit is die weg wat Hy vir ons berei het, en wat geen mens sonder Hom kan loop nie.

***

Getroue Christus,
trek ons swakke mense na U toe.
As U ons nie trek nie,
sal ons U nie kan volg nie.

Gee ons 'n moedige en gewillige gees,
en wanneer ons swak is,
hou ons in u genade,
want sonder U kan ons niks doen nie,
veral nie die wrede dood tegemoet gaan
om U ontwil nie.

Gee ons 'n gewillige gees
en 'n vreeslose hart,
egte geloof, vaste hoop
en volkome liefde,
dat ons geduldig en blymoedig
ons lewens sal aflê.
(Johannes Huss [Jan Hus] voor sy dood op die brandstapel – 6 Julie 1415)

Dit is die boodskap van Hemelvaart wat ons weer môre (13 Mei 2021) sal vier.

-dw-

(Met erkenning aan ds PJ Viljoen in Aanbid God)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css