Die Weg

 

Lewegewende water (4) – groeikrag vir die aardse lewe

(Lees saam met die vorige)

“... Alles sal leef waar die stroom kom” - Esegiël 47:9b.

Toe die stroom van die evangelie, wat deur die Heilige Gees vanuit Jerusalem uitgestuur is, die heidenwêreld bereik het - “dié wat sit in die land en skaduwee van die dood” (Matt 4:16) -  het 'n nuwe lewe ontkiem. Voordat die evangelie daar aangekom het, was die geestelike lewens van mense vaal en grou en aaklig dood – presies soos in die Dooie See. Dit was stellig nie alles agterlikheid wat in die heidenwêreld aangetref is nie: die diepste denkers het die verhewenste gedagtes uitgespreek, en by die edelste onder hulle was 'n ernstige strewe na deug en geregtigheid, maar die uiteinde daarvan was tog maar net die dood, omdat dit na die mens was. Dan was daar ook die spreekwoord: laat ons eet en drink, want môre sterf ons – oor die uitspattighede waarvan Romeine 1 maar net die sluier effens lig .... die Dooie See.

Met die koms van die evangelie word dit by hulle egter heel anders. Hulle is deur die Heilige Gees opgewek tot 'n nuwe lewe. Hulle het die ou mens afgelê en hulle “met die nuwe mens beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid” (Ef 4:24; 53-vertaling). Die water van die evangelie was lewenskragtig, wat mense bekwaam gemaak het tot 'n nuwe lewe (2 Kor 3:6).

'n Nuwe lewe! Want dit is nie waar dat die evangelie net 'n ander lewe in die hiernamaals beloof en verder niks aan die mens in hierdie lewe doen nie.

'n Mens hoor soms dat mense sê, 'n mens bly maar 'n mens om daarmee 'n menigte van ongeregtighede te bedek. Dit is 'n belediging vir die evangelie en 'n ernstige verloëning van Christus.

Die mens wat werklik deur die Heilige Gees met Christus in aanraking kom, word 'n ander mens. Hy word 'n nuwe mens. “Die oue het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword” (2 Kor 5:17; 53-vertaling). Die verandering is net so duidelik sigbaar as die water van die Dooie See toe die heilige stroom daar ingevloei het. 'n Mens kan onder die asem van die Heilige Gees nie gierig, hoogmoedig, selfsugtig en kwaadwillig bly soos vroeër nie ..... “Oral waar hierdie water vloei, sal alles lewe”.

Deur die krag van die evangelie word ons nie alleen nuwe mense nie, maar oefen ons ook 'n vernuwende invloed op ons omgewing uit.

Die water van Esegiël se visioen is nie slegs die beeld van die Heilige Gees nie, maar ook van die gelowiges, in wie se midde die Heilige Gees sy intrek geneem het. Die kerk is die instrument van die Gees waardeur Hy sy herskeppende werk ten uitvoer bring. So het Jesus self in sy gesprek met die Samaritaanse vrou gesê: “elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, sal in hom word ‘n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe” (Joh 4:14). Die Gees is die water van die lewe.

Die gelowiges, wat self van nature dood in sonde en misdade is, word onder die bearbeiding van die Gees op hul beurt ook lewegewende water, en laat 'n duidelike spoor na oral waar hulle gaan. Hulle oefen dalk onmerkbaar en geheel onbewus 'n invloed ten goede uit op almal waarmee hulle in hul daaglikse lewe en werk in aanraking kom ...... “oral waar hierdie stroom vloei sal alles lewe.

'n Mens kan ook die werking van die Heilige Gees teenstaan (Hand 7:51, Jes 63:10). Dan is dáár geen lewenskrag nie ... net verval, en gevolglik die dood.

(word vervolg)

Uit: De Balling van de Kabaroe, deur ds H Veldkamp (verkort en effens verwerk)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css