Die Weg

 

Wanneer die vrug van die Gees jou tot verandering lei

Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het: Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie.” - Galasiërs 5:19-21.

Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.” - Galasiërs 5:22.

As 'n mens Galasiërs 5:22 met Galasiërs 5:19-21 vergelyk, dan sien ons dat liefde, as die vrug van die Gees, 'n teenvoeter is vir die sondes van vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring en afguns. As jy jou vreugde in die Here vind (Fil 4:4), sal daar geen plek wees vir afgodsdiens en towery nie. Vrede gaan hand aan hand met die liefde, en waar vrede heers kan daar tog nie vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring of afguns wees nie. Omgekeerd: as jy geen liefde in jou hart koester nie, kan daar ook nie vrede in jou hart wees nie. Woede en rusies kan vermy word deur geduld te beoefen en vriendelikheid aan die dag te lê. Dieselfde geld vir goedhartigheid en nederigheid. Waar getrouheid is, is daar nie onsedelikheid en onreinheid nie. Selfbeheersing staan teenoor haat, rusies, woede, losbandigheid, dronkenskap en uitspattigheid. As 'n mens dit dan saamvat kom jy uit by 1 Korintiërs 13:13 waar Paulus sê: “En nou:geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde!

Hoeveel van ons as gelowiges in Christus leef werklik na wat Paulus in Galasiërs 5 sê? Hoeveel keer het ons nie al probeer om onsself te verander nie? Ons het sulke mooi voornemens waarvan daar op die ou einde net mooi niks kom nie. Baie mense probeer dit hul lewe lank, maar bly net dieselfde, hul kan hulself net nie verander nie. Elke oggend word hulle wakker met dieselfde las op hul skouers: om met hulself oor die weg te kom, om die mens wat hulle is te moet verdra tot die aand toe en 'n leeftyd lank tot by hul dood.

Maar dit is nie moeilik om in te sien wat moet verander nie. Die liefdelose mens moet leer om homself vir die liefde oop te stel. Die ontevrede mens, wat geen vreugde in sy lewe kan vind nie, moet aanvaar dat hy beperkings het en dat hy tevrede moet wees met wat hy het (Heb 13:5-8). Mense wat hulle eie idees op ander wil afdwing, moet meer toegeneë raak om in vrede met ander te leef. Mense wat gou opvlieënd raak moet leer om geduld te beoefen wanneer hulle hul in konfliksituasies bevind. Die afsydige persoon moet vriendelikheid aanleer. Mense wat sukses in die lewe behaal het, moet goedhartig wees, meegevoel met hul medemens hê en helpende hand na behoeftiges uitsteek. Die onverskilliges moet leer wat toegewydheid en getrouheid beteken. Die hoogmoediges wat agter maskers wegkruip, moet die moed hê om hulleself, in nederigheid, uit te leef soos hulle werklik is. Die aanstootlike mens en wat homself aan allerhande dinge te buite gaan, moet selfbeheersing aanleer.

Die krag wat nodig is om jouself ten goede te verander, kom van die Gees van God: die skeppende Gees wat van God uitgaan.

Die volgende gebed is aangehaal uit:  Wie wir beten Können, deur Jörg Zink.

Ek weet, Here
dat ek myself nie kan verander
as U my nie tot hulp kom nie.
Want dat ek myself nie kan verander nie,
is die oorsaak van my ellende.
Ek weet, dat ek myself moet oorwin
en tog daarin faal, so dikwels ek ook al probeer.

Oorwin U my, o Here.
Verander my.
Wanneer U u hand op my lê,
om my van myself te bevry,
sal ek my graag aanvaar soos ek dán sal wees
en U nie teëstaan nie.

Ek sal stil word voor U.
Want ek weet, dat ek self die hindernis is,
wat U moet oorwin.
Deur u liefde vir my,
kan ek myself ook liefhê.

'n Armsalige, deurmekaar, verskeurde wêreld
is die plek waar ek lewe.
Ek sal dit so aanvaar.
U herskeppende krag, sal my krag wees,
u ontferming, my rykdom.
Verander my deur u Heilige Gees.
Oorwin my.
Ek glo – kom my ongeloof tot hulp.
Amen.

Daarom kniel ek in gebed voor die Vader
dat Hy deur sy Gees
uit die rykdom van sy heerlikheid
aan julle die krag sal gee
om innerlik sterk te word,
dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon
en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees.

(Efesiërs 3:14-17)

-dw-

(Met aanhalings uit:  Wie wir beten Können, deur Jörg Zink)

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css