Die Weg

 

Ons weg na die hemel

“Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is.” - Mattheus 7:21.

Elke boom groei in sy eie besondere streek. Elke dier lewe in sy bepaalde omgewing. Die vis kan nie op die land lewe nie en die voël kan nie onder die water bestaan nie. En net so het ook die siel van elke mens sy eie omgewing waarbinne hy hom tuis en gelukkig voel. Daar is 'n verband tussen iets se aard en sy omgewing. Ons weet dat die hemel die plek is waar die wil van God ten volle heers. Die bewoners van die hemel vind hulle geluk in die aanskouing en hul oorgawe aan die heerlikheid van God se wil. Hieruit volg vanself dat om jou vir die hemel voor te berei, jy jouself aan die wil van God moet oorgee. Niemand kom in die hemel nie as alleen hulle wat geleer het om die wil van God te doen.

Baie mense het heeltemal 'n ander gedagte. Hulle dink dat gebed, godsdiensoefening, goeie begeertes en 'n vrome lewenswyse hulle sal voorberei vir die hemel. Onse Here verseker ons dat dit nie die geval is nie. Hy stel dit duidelik: “Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is.”

Alles wat bestaan het twee kante: 'n sigbare gestalte en 'n innerlike, onsigbare deel wat sy eintlike wese is en waaruit sy krag of lewe voortvloei. So is dit ook met die hemel en hoe ons daarvan dink. Ons stel vir ons 'n plek voor vol van glans en vreugde en heerlikheid - en wie sou nie verlang om daar te kom nie! Maar baie mense dink nie aan wat die eintlike innerlike heerlikheid van die hemel uitmaak nie, naamlik die teenwoordigheid van die “Vader wat in die hemel is”, en die alles omvattende heerskappy van sy wil. En hulle hoop om in die hemel te kom, terwyl hulle nie die minste geskik is daarvoor nie omdat die Vader in die hemele en SY wil nie die werklike begeerte en die liefde van hulle siele is nie.

En soos met die hemel, so is daar ook met die godsdiens twee kante. By baie draai dit net om die uiterlike: gebed en Bybellees, kerkbesoek en goeddoen. Hulle stel hul vertroue in die Here Jesus om hulle in die hemel te bring, en roep met groot erns en eerbied: “Here, Here!”  Maar die innerlike wese van die godsdiens, naamlik om hul vreugde daarin te vind om  die wil van die Vader te ken en lief te hê en te doen, dit gaan by hulle verby. Hulle dink nie daaraan dat die wil van die Vader onmisbaar is om in die koninkryk van die hemel in te gaan nie.

En as dit vir hulle gesê word, dan troos hulle hul met hul siening van die genade van God: Het die Here Jesus dan nie juis gekom vir hulle wat gesondig het, wat die wil van God nie gedoen het nie? Ja seker. Maar hulle verstaan nie dat Hy alleen salig maak deur hulle eers te verander en 'n nuwe natuur te gee, sodat hulle reeds op aarde die wil van God sal leer liefkry en doen nie (vgl Ef 4:23-24; Rom 6:4; 2 Kor 5:17; 1 Joh 3:3). Sonder dit is daar nie 'n moontlikheid dat hulle in die hemel sal kom nie. Die Here sê uitdruklik: Net hulle wat die wil van My Vader wat in die hemel is, gedoen het, sal in die hemel ingaan.

Mag ons hierdie les ter harte neem! Laat ons verstaan: Die lewe in die hemel, en die bewys dat ons geskik is vir die hemel, is om op die aarde die wil van God te doen. En laat ons onsself afvra: Is dit my lewe? Is dít waar ek my aan oorgegee het, waar ek na verlang, en wat ek dag vir dag van God afbid? Is die wil van God my enigste lus, my grootste vreugde?

Ek vrees dat daar baie Christene is wat sal moet sê: Nee, dit is nie die geval nie. Ek vrees dat daar baie Christene is wat hulself bedrieg deur te hoop om in die hemel te kom sonder dat hulle die wil van die Vader wat in die hemel is, doen. En dit kan tog in der ewigheid nie geskied nie. Die Here Jesus het dit so duidelik gesê: Nie elkeen sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van My Vader wat in die hemel is.

Maak hierdie woord jou onrustig? Keer jou dan nou, sonder uitstel, na Hom toe wat dit in liefde gesê het. Sê vir Hom dat jy na Hom toe kom om van Hom te leer om die wil van die Vader te ken en te doen. Sê vir Hom dat jy dit van nou af wil aanvaar as die enigste reël van jou godsdiens en jou lewe: Ek wil in alles die wil doen van die Vader wat in die hemel is. Dit is die enigste weg na die hemel.

Uit: Nie my wil nie, deur Andrew Murray
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css