Die Weg

 

U woord is die waarheid (2)

(Lees saam met die vorige)

“En die Chaldeërs het die paleis van die koning en die huise van die volk met vuur verbrand; en die mure van Jerusalem het hulle omgegooi.” - Jeremia 39:8.

Die dag waarop die lot van Jerusalem beseël is, word vir ons noukeurig aangedui as die 9de dag van die 4de maand van die 11de regeringsjaar van Sedekia. Die groot skok het tot die mense deurgedring: Jerusalem het geval! Die soldate van die vyandelike leër het bresse in die mure van die stad geslaan, dit binnegedring en al vegtende 'n weg gebaan na die middelpunt van die stad. Daar in die Middelpoort het hulle tydelik hul hoofkwartier ingerig.

Met wat nog van sy lyfwag oorgebly het, sluip Sedekia in die duisternis van die nag die stad uit en laat sy volk in die steek. Hy vlug deur die koninklike tuin in die rigting van die Jordaan om êrens daar 'n veilige heenkome te vind. Die bevelvoerende generaal kan egter sy begeerlike prooi nie laat wegkom nie. Dit duur nie lank nie of die vlugtelinge word naby Jericho gevange geneem. Triomfantlik word die koninklike rebel na Nebukadnesar gebring wat sy kwartiere in Ribla, 'n strategiese knooppunt op die groot verkeersweg tussen Babel en Egipte gehad het. En Nebukadnesar maak korte mette met hom. Sedekia se oë word verblind en hy word geboeid na Babel gestuur. Die laaste wat hy nog op aarde kon sien was hoe sy seuns afgeslag word (sien ook Jer 34:19-21). En wat Jerusalem betref, die stad word heeltemal verwoes. Die inwoners word na Babel afgevoer en net 'n armsalige klein klompie van die armstes bly oor. Hulle was geen aanwins vir Babel nie.

Met hierdie gerig het die belofte van God in vervulling gegaan. Ook wat Jeremia betref, want meer as eenkeer het God sy dienaar beloof dat al sou alles bo sy hoof ineenstort, hy niks sou oorkom nie. Dit het ook so gebeur. En God gebruik juis dieselfde Nebukadnesar  daarvoor. Nebukadnesar het aan die bevelvoerende generaal Nebusarádan die opdrag gegee om te verseker dat geen haar van Jeremia geskend moes word nie. Dit was dalk ook uit eie belang. Mense soos Jeremia was uit Nebukadnesar se oogpunt belangrik, omdat hierdie profeet vir hom in die toekoms dalk nog belangrike dienste kon bewys. Maar dit is God wat die gedagtes van die wêreldheerser stuur sodat sy belofte aan Jeremia in vervulling kon gaan. Daarom laat Nebusarádan Jeremia uit die gevangenis haal waar Sedekia hom opgesluit het.

Die einde van die verhaal is dat Jeremia aan die goeie sorg van sy ou vriend Gedalja toevertrou is (Jer 39:14-18).

Tot sover die verhaal. Die geloof sien deur die geskiedenis heen. Die geloof bring dit duidelik na vore: “U woord is die waarheid.” Wat die valse profete voorspel het, het niks van gekom nie. Elke woord wat die HERE deur die mond van Jeremia geprofeteer het, het werklikheid geword. Nie een woord het uitgebly nie.

Wat God sê is waar, al lyk dit ongelooflik. Wat die duiwel sê is leuens, ook al lyk dit aanneemlik. Wat God sê is in alle opsigte waar. Dit geld nie alleen vir die bedreigings nie, maar ook vir die beloftes. Dit sal presies wees soos wat God gesê het dit sal wees.

Sedekia het ondervind dat wie God verlaat, smarte op smarte moet verwag, en wie nie na God luister nie, tevergeefs na redding moet soek wanneer dit te laat is. Sedekia hoef nie stomverbaas te gestaan het oor wat gebeur het nie. Hy kon ook niemand verwyt dat hy nie ingelig was nie! Dit was aan hom vertel, nie eenkeer nie, maar honderdmaal. As hy goed nagedink het en eerlik was, het Sedekia dit ook geweet. Hy kon geen teëspraak teen God gelewer het nie. En dit was te laat!

En wat die belofte betref was Jeremia nie verwonderd dat God sy belofte so stiptelik gehou het nie. Hy het immers geweet: “U woord is die waarheid.

Ook ons het vandag God se waarskuwing en belofte. Ook ons het die profetiese boodskap voor ons.

(word vervolg)

Uit: Een Dubbelleven, deur ds H Veldkamp (effens verkort).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css