Die Weg

 

U woord is die waarheid (3)

(Lees saam met die vorige)

Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is.” - 1 Petrus 1:24-25.

Dit sou natuurlik veel eenvoudiger gewees het as alles wat God sê dadelik tot uitvoering gebring word. Dan sou daar minder twyfel gewees het, en sou mense soos Job, Asaf, Jeremia en Habakuk niks gehad het om te vertel nie.

Die probleem is dat die mens alles nóú wil sien gebeur. As dinge nie gou genoeg gebeur nie, twyfel ons of dit ooit wel sal gebeur, al is die beloftes hoe goed. Dink maar aan Saul (1 Sam 13). Ons wil dan altyd vraagtekens by alles sit, en lyk dit vir ons asof God se woorde nie uitkom nie. Dit gee skietgoed aan die spotters. Die ongelowiges en die kleingelowiges vra: “waar is God nou?” Haastige en ongeduldige mense soek bewyse dat iets nóú moet gebeur.

Maar God het deur alles heen sy eie gang gegaan. Sy tyd is nie ons tyd nie. Sy eerste en laaste woord was altyd weer dat daar geen jota of titteltjie van sy woorde ooit sal verbygaan nie. Dit is al wat Hy daaroor te sê het. En daar is ook niks wat 'n mens daarop kan sê nie. God se plan met die wêreld laat geen debat toe nie. Af en toe word in die geskiedenis die gordyn effens opsy geskuif, en kan elkeen wat wil sien, duidelik sien dat God se woorde nie leeg is nie.

Hulle wat sê: “as daar 'n God is, sou dit nie gebeur het nie”, kry soms 'n instemmende kopknik van mense, want hulle sien net raak wat voor oë is. Om daarteen in te gaan, help net mooi niks. En beredenering daarvan lei tot niks. Die enigste wat ons kan doen, is maar net om vir onsself te sê: “U woord is die waarheid.”

Ons skuif langsaam maar seker op na die tyd dat die raaisels nog pynliker gaan word, en dat dit vir mense nog moeiliker gaan wees om te aanvaar dat God wel gelyk het.

Ons sien die opkoms van die Antichris. Die kerk word vertrap. Kerkdienste word geminag. Wie nie die merk van die dier het nie, word uitgeskakel (sien hieronder **). Hy kan nie sake doen nie, en hoef nie aansoek vir betrekkings te doen nie. Honger word sy permanente gas. Lank sal hy dit nie kan volhou as hierdie dae nie verkort word nie .... (Matt 24:22). Die kerk sal roep:

Gee aan gediert' wat om ons roof en skeur,
die lewe van u tortelduif nie oor nie;
laat dit nie wees asof U ons nie hoor nie,
asof U ons vergeet het altyddeur. (Ps 74:14, beryming).

Die boek van Openbaring wat altyd vir ons geslote was, word opeens die duidelike en mees aktuele boek van die Bybel. Alles wat die Here eeue gelede deur die mond van Johannes op Patmos gesê het, word waar. Ons sien dit voor ons oë gebeur.

En as dit waar word van die Antichris, dan moet al die ander van Christus as Triomfator ook waar wees.

Die gelowiges staan nou onbeskut in 'n antichristelike wêreld:

Ons stryd is nie teen vlees en bloed,
maar teen die sondemag berug.
Ons stry die stryd teen wat hier woed,
die bose geeste in die lug.

In jou midde sluip die slang
wat siele in sy liste vang.
Die lokwoord uit sy leuenmond
verlei die volk van my verbond.

En daarom:

Beklee jul met die kleed
wat God jul gee – en weet:
na stryd van onheilsdag
sal jul nog staan op wag
en nie oorwonne hoef te sug.

Aan wie oorwin, onwankelbaar
my werke tot die eind bewaar:
hy sal oor nasies triomfeer,
met ysterstaf sal hy regeer;
soos kruike, so te pletter slaan
die leërs teen hom opgestaan.

Die afglans van die heerskappy
wat Hy, die Vader, gee aan My.
Boodskapper van die dag wat kom,
die môrester, gee Ek aan hom.
Ontwaak dan, slapers van die nag,
gee op die Gees se roepstem ag.

Uit: Een Dubbelleven, deur ds H Veldkamp (verwerk).

-----

** In Openbaring 13 en 14 lees ons van die merk van die dier. Daar is baie mense wat hierdie verse letterlik wil interpreteer as sou dit ‘n kenteken van die een of ander aard op of aan die liggaam moes wees. Ons moet egter besef dat Openbaring hier van beeldspraak gebruik maak.

Nou wat is hierdie merk van die dier op die regterhand of die voorkop dan? Die regterhand is ‘n simbool van die werke van die mens. Die voorkop is ‘n simbool van die denke van die mens. Dus sal die mens in sy werke en sy denke die merk van die dier dra wanneer hy die wêreld navolg. Die vraag is: Leef ons in eerbied en gehoorsaamheid aan die Woord van God of onderwerp ons ons aan 'n wêreld wat stryd voer met die waarheid van God se woord?

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css