Die Weg

 

Christus is die waarheid en die vastigheid van ons hoop

“Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus.” - 1 Petrus 1:13 (53-vertaling).

Doodgewoon menslike hoop is soos 'n skoot bokhael in 'n bos waar daar miskien 'n klomp tarentale sit. Jy hoop jy tref iets! As daar 'n tarentaal val, het die hoop nie beskaam nie. Val daar nie een nie, nou wel, dan het hoop gefaal. Ons probeer maar weer 'n volgende keer!

Verskil die Christelike hoop, die “hoop in Christus”, van dié wensdenkery? Wat beteken dit? Werk dit in die praktyk? Dit is tog immers al wat in die wêreld tel.

Ons leef 'n voortdurende stryd. En as ons praat van stryd in die lewe, praat ons ook van waarheid, hoop en genade. Ons sien hoe hoop, waarheid, stryd en genade saam genoem word. Paulus sê daar is 'n stryd wat gestry moet word. En in hierdie stryd moet ons ons lendene met die waarheid omgord (Ef 6:11-13). Petrus sê dat ons ons lendene met die nugterheid van die hoop moet omgord. (1 Pet 1: 13; 53-vertaling). Hierdie hoop is nie 'n emosionele verwagting nie. Dit is gegrond op 'n sekerheid, op die waarheid waarin ons uit genade deel het. Waaruit bestaan hierdie waarheid? Christus is hierdie waarheid. Hy is die enigste waarheid. Dit is ons sekerheid! Hy het gesterf. Hy het opgestaan. Hy het vir ons die ewige lewe gegee. En dit werk, want Hy werk.

Dit is wat Christelike nugterheid beteken. Dit is nie wensdenkery nie.

Om tot hierdie “nugterheid” of “gereedheid” te kom, vereis iets van ons. Iets wat die moeite werd is kom nie vanself nie! Ken jou Bybel. Weer eens: ken jou Bybel! Dan word die hoop meer as 'n emosionele ingesteldheid. Dan word dit 'n rasionele sekerheid, 'n “vastigheid”!

Waarin bestaan hierdie rasionele sekerheid? In die openbaring van Christus! Deur die harde, maar deugsame pad met Christus te loop, kom ons agter dat sy redding nie net 'n eenmalige gebeurtenis is nie, maar dat dit ons bystaan: in dié lewe tot en met die lewe hierna. Dit is die genade wat aan ons in Christus geopenbaar word.

Daar word nie met towerstaffies geswaai nie! Ken jou Bybel, sodat jy Christus kan ken, dan sal jy sy genade ken; dan sal jy sy hoop verstaan en weet dat dit 'n vastigheid is. Hóé jy dit sal verstaan, is die wyse waarop Christus Hom aan jou persoonlik sal openbaar. Dan is jou hoop 'n “vastigheid”, en dan is jou vastigheid 'n hoop!

Dit is ons vurige wens dat elkeen van julle end-uit dieselfde ywer as vroeër aan die dag sal lê totdat die dinge waarop julle hoop, vervul is. Julle moet dus nie traag word nie, maar die voorbeeld navolg van dié wat deur geloof en geduld deel gekry het aan die dinge wat God beloof het.” (Heb 6:11-12).

En omdat God aan die erfgename van die belofte bo alle twyfel wou verseker dat sy besluit onveranderlik is, het Hy dit met 'n eed gewaarborg. Die twee onveranderlike dinge, die belofte en die eed, waarborg dat God sy woord gestand sal doen, en is vir ons wat ons toevlug tot Hom geneem het, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop op wat vir ons weggelê is. Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker, wat agter die voorhangsel vas is. Daar het Jesus, ons Voorloper, ter wille van ons ingegaan, en Hy is vir ewig Hoëpriester volgens die orde van Melgisedek.” (Heb 6:17-20). Dit is ons sekerheid!

Verwerk uit: Byderwets en byderwoords – saamgestel deur Annes Nel (Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css