Die Weg

 

Wat die Gees aan die gemeentes sê (die eerste 3 gemeentes)

Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê.” - Openbaring 2:7; 2:11; 2:17; 2:29; 3:6; 3:13; 3:22.

Ons vind in Openbaring sewe briewe aan sewe gemeentes; elke gemeente met sy eie unieke omstandighede. Die idee is nie om hier 'n geskiedkundige agtergrond van die gemeentes te gee nie. Daar bestaan genoeg inligting daaroor. Wat hier belangrik is, is om 'n verband te trek tussen hierdie gemeentes en die kerk van vandag. Want ook óns moet luister na wat die Gees vir hierdie gemeentes gesê het. Soos ons die vorige keer gesien het, was die boodskap aan die sewe gemeentes in Klein-Asië bedoel vir die kerk van alle tye.

Efese: 'n Gemeente wat hard gewerk het en tog die liefde vergeet het. Die Here prys die onvermoeide arbeid binne die gemeente. Hulle het hard daaraan gewerk om by die suiwer leer te bly deur die valse profete en apostels te ontmasker. Daar was mense wat gesê het dat hulle apostels was, naamlik boodskappers van die Here, maar wat dit nie werklik was nie. Hieronder was die Nikolaïete wat die “leer van Bileam” (Num 22-24) aangehang het deur aan die heidense feeste deel te neem, met die onsedelikheid wat daarmee gepaard gaan. Die valse leraars is raakgesien en belet om hulle vals boodskap te verkondig. Die gemeente het ernstig daarna gestrewe om die waarheid te ken en volgens die waarheid te lewe. Dit is goed. Maar daar is 'n gesegde wat lui: hulle is so besig met die dinge van die Here, dat hulle die Here van die dinge vergeet. En om heeldag sensor te speel, kan lei tot 'n soort selfverheffing wat 'n mens se liefde vir Christus noodwendig aantas. Jy moet die tug in die gemeente toepas, maar as dit sonder liefde gepaard gaan, is dit verkeerd. Die vermaning en waarskuwing aan die gemeente is daarom: “Bekeer julle en doen wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal Ek die lamp van sy plek af wegvat!” Dus: as die liefde vir Jesus Christus nie vooropgestel word nie, is die kerk (gemeente) dood. 

Smirna: Die gemeente van swaar gekry en verdruk is. Hierdie gemeente het 'n baie goeie rapport gekry! Alhoewel die gemeente binne 'n baie ryk stad geleë was, was die gemeente self arm en is die mense verdruk. Die gemeente het ter wille van hul geloof in Jesus Christus swaargekry en baie gelowiges het as gevolg van hul bekering hulle werk verloor. Hul Christenskap het vir hulle armoede beteken. Daar het nog meer verdrukking op hulle gewag, maar God sou sorg dat daar 'n einde aan kom en hulle moes nie bang wees om swaar te kry nie. Dit was 'n troos vir die vervolgde gelowiges dat die Here al hierdie dinge “weet”. “Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. Kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproewing sal kom, en julle sal tien dae lank baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe, en Ek sal julle die lewe as kroon gee” (v10). Hier dink ons ook aan Job. Die getal tien is ook 'n getal van volheid, maar dit het 'n einde – 'n kort tyd. Die kroon is 'n lourierkrans, 'n beeld wat wys op die ewige lewe. Diegene wat gelowig volhou, sal wel deur die eerste (fisiese) dood getref word, maar hulle is gevrywaar van die ewige straf (die tweede dood).

Pergamum: Die gemeente te midde van verleiding en afgodery. Die Here het 'n mooi woord vir die gemeente. Hy weet dat die gemeente in 'n stad woon waar die afgodery hoogty vier. Hulle het aan sy Naam getrou gebly en nie hulle geloof in Hom afgesweer nie. Tog was die verleiding tot afgodery groot en van die gemeentelede het daarvoor geval en hulle aan gruwelike sedelike verval oorgegee. Hulle het die heidense gebruike nagevolg en die onsedelikheid bedryf wat daarmee verband hou (die leer van Bileam). Hulle het die filosofie van die Grieke nagevolg wat sê dat die onsedelikheid van die liggaam nie die sielelewe van die mens beïnvloed nie. Die Here het verwag dat die skuldige gemeentelede getug moes word, sodat hulle hul  van hulle dwalinge kon bekeer. Anders sal Hy hulle bestry met die twee-snydende swaard uit sy mond – die swaard van oordeel. Die boodskap van hierdie brief is baie duidelik dat as 'n mens in verkeerde dinge glo, jy ook verkeerde dinge doen. Dit is verkeerd om aan die Here getrou te bly maar ook verkeerde leringe toe te laat, en toe te laat dat die gemeentelede afdwaal.

Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê.

(volgende keer: die ander vier gemeentes)

-dw-

Bronne:
1. Die Bybellennium: die Bybel uitgelê vir eietydse toepassing, onder redaksie van Wil Vosloo en Fika J van Rensburg
2. Dr B Duvenhage en MJ Amsega: 7x7 Visoene in Openbaring.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css