Die Weg

 

Wat die Gees aan die gemeentes sê (Tiatira en Sardis)

(Lees saam met die vorige)

Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê.” - Openbaring 2:7; 2:11; 2:17; 2:29; 3:6; 3:13; 3:22.

Tiatira: 'n Gemeente met baie liefde, maar wat valse leer toelaat. Die Here se oë sien alles raak. “Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid en volharding en Ek weet dat julle nou ook meer doen as tevore” (Openb 2:19). In hierdie opsig is dit lofwaardig en gaan dit baie goed met Tiatira. Die gemeente het daadwerklik gegroei.

Maar ten spyte van al hierdie mooi dinge was die Here ontevrede oor die invloed van één persoon op die gemeente. Haar naam was Isébel. Sy het haarself 'n profetes genoem, en het onder die vaandel van die Woord van die Here mense verlei tot onsedelikheid en die aanhang van heidense feeste. Wat betref die eet van afgodsoffervleis, skryf Paulus: “Dat 'n afgodsoffer of 'n afgod enige betekenis het? Nee, maar dat dié wat aan hulle offer, aan bose geeste offer en nie aan God nie. En ek wil nie hê julle moet met bose geeste gemeenskap hou nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van bose geeste nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van bose geeste nie.” (1 Kor 10:19-21) Alhoewel Isébel en haar volgelinge gewaarsku is, wou hulle nie na die waarskuwings luister nie! (Hier moet ons dink aan die vrou van Agab, ook 'n Isébel, wat die volk Israel tot afgodery verlei het).

Die straf vir haar en al haar volgelinge sou nie uitbly nie. En sê die Here: Vir julle ander in Tiatira, wat nie hierdie leer aanhang en nie die 'diep geheimenisse van die Satan', soos hulle dit noem, leer ken het nie, sê Ek: Ek lê op julle geen ander verpligting nie; hou net vas wat julle het, totdat Ek kom. Aan elkeen wat die oorwinning behaal en tot die einde toe volhou om te doen wat Ek wil hê, sal Ek mag en gesag oor die nasies gee” (v 24-26). Die “diep geheimenisse van die Satan”  verwys hier na die dwaalleer en goddelose leerstellings wat deur die duiwel geïnspireer word. In 1 Timoteus 4:1-2 lees ons: “Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van bose geeste aanhang. Hierdie dwaalleraars is skynheilige leuenaars wie se gewete toegeskroei is.”  God se oordeel staan vas oor almal wat die wil van God teëstaan en agter verdraaide leerstellings aanloop.

Sardis: Die dooie gemeente.  Hierdie gemeente was ryk aan aardse goed, maar geestelik dood. Dit is soos 'n vyeboom met mooi blare sonder vrugte. Die ander gemeentes het gedink dat Sardis 'n lewendige gemeente is wat vir die Here leef, maar die Here het dieper gesien en het geweet wat die werklike toestand van die gemeente was. Die rustigheid in Sardis was soos die rustigheid in 'n kerkhof! (*)

Hulle moet geestelik wakker word en hulself versterk voordat die geestelike dood alle lewe uit hulle wurg. En daarvoor moet hulle weer terugkeer na die begin, toe hulle die evangelie ontvang en daarna geluister het. En hulle moet die evangelie uitdra aan ander.

Ten spyte van alles was daar tóg enkele lidmate wat die Here van naby gevolg en dus lewend en rein gebly het. Hulle sal wit klere kry. Wit klere wys jy is regverdig verklaar en kan dus met vrymoedigheid voor God verskyn. Hulle wat oorwin deur gelowig aan Jesus Christus se oorwinning gehoorsaam te bly, se name sal nooit uit die boek van die lewe verwyder word nie. Dié beeldspraak kom van die gebruik dat elke stad 'n burgerskapregister gehad het. As iemand se naam van só 'n register geskrap word, verbeur daardie persoon alle burgerregte. Die gelowiges het hemelse burgerskap ontvang. Christus sal self voor sy Vader en die engele instaan vir elke getroue volgeling wie se naam in die boek van die lewe opgeskryf is. Hy sal getuig dat hulle aan Hom behoort en só hul “hemelse burgerskap” waarborg (**).  

Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê."

(volgende keer: Filadelfia en Laodesea)

-dw-

Verwysing:
(*) Dr B Duvenhage en MJ Amsega: 7x7 Visoene in Openbaring
(**) Die Bybellennium: die Bybel uitgelê vir eietydse toepassing, onder redaksie van Wil Vosloo en Fika J van Rensburg
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css