Die Weg

 

Openbaring, die boek van goeie nuus!

Nr 4 in die reeks

(Lees saam met die vorige)

Lees Openbaring 4.

In die vorige boodskappe is melding gemaak van die groot beproewinge wat oor die wêreld gaan kom. En hierdie profesieë is besig om hul verloop te neem. Maar hoewel dit lyk asof Openbaring vol is van nare goed wat oor die wêreld gaan kom, is dit ook 'n troosvolle boek. Dit is 'n troos vir die gelowige wat die almag van God in al die gebeure raaksien; wat voel hoe God se beskermde hand hulle staande hou. Openbaring beskryf vir ons die tyd tussen die Here se eerste koms na die aarde tot by sy wederkoms en eindig met die groot triomftog van Jesus Christus by sy wederkoms.

Soos in alle profetiese visioene is Johannes se visioene ook vol simboliek. Vergelyk dit met Esegiël 1:4 en verder. Openbaring 4 wys vir ons hoe God oor die hemel en die aarde regeer. Johannes sien dit as 'n troon wat in die hemel is. Hy kan die Here nie werklik beskryf nie, want niemand kan dit doen nie. Niemand kan God sien en bly lewe nie (Eks 33:20). Hy sien iets van die heerlikheid van God en kan dit nie anders beskryf as met die kleure van die kosbare edelgesteentes nie.

Rondom die troon van God sien Johannes vier-en-twintig trone, waarop vier-en-twintig ouderlinge sit. Hulle het wit klere aan met goue krone op hul hoofde. Vergelyk dit met wat ons gelees het in die boodskappe aan die sewe gemeentes. Dáár is ook gepraat van wit klere en krone wat die regverdiges sal ontvang. Die vier-en-twintig ouderlinge met wit klere en goue krone stel dus die reinheid en regverdig verklaring van die verheerlikte kerk in sy volheid voor. Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae vanaf die troon gekom (vgl Eks 20:18-20). Dit het die majesteit en die heerlikheid van die Een op die troon beklemtoon. Voor die troon het sewe fakkels (sewe=volheid) gebrand wat die alomteenwoordigheid van die Heilige Gees van God uitbeeld.

Die vier lewende wesens verteenwoordig die hele lewende skepping van God wat gereed staan om Hom met al hul kragte te dien en te eer. Die vrygemaakte skepping sing 'n loflied tot eer van die Here: “Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, Hy wat was en wat is en wat kom” (v8). Kyk dan ook wat staan in Psalm 19:1(53-vertaling): “Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande.”

Openbaring is in werklikheid 'n boek van lof aan God. En Openbaring 4 eindig met 'n lofgedeelte. Dit is 'n verloste skepping en kerk van die Here wat die God van die verbond, Skepper en Verlosser aanbid.

Wat is die lesse wat ons hieruit kan leer?

Maak nie saak wat nou gaan volg nie, mag ons nie uit die oog verloor dat God op die troon sit nie. Jesus het in die boodskappe aan die sewe gemeentes gesê dat die kerk moet vas staan in die geloof om staande te kan bly. Ons moet in geloof opkyk na Hom wat op die troon sit en en alle dinge met sy eie hand regeer.

Ons moet bewus bly van die heerlikheid en heiligheid van God. Ons kan Hom nie met menslike maatstawwe meet nie.

Ons moet Hom aanbid en dit mag nooit ophou nie. Die heerlikheid van God kom ook te voorskyn wanneer ons die beproewinge van die laaste dae beleef wat oor die hele wêreld gaan kom. Juis dán moet ons in gehoorsaamheid en in eerbetoon aan Hom die eer gee.

God regeer. Geen mens of magte, selfs nie die Bose, het die finale besluit oor ons nie.  Hy weet en sien alles, en sal self op sy tyd oor die nasies oordeel.

Vertrou maar net op God.

(word vervolg)

-dw-

Met erkenning aan:
1. Die Bybelskool, Gereformeerde Kerk, Centurion.
2. 7 x 7 Visioene in Openbaring, deur dr B Duvenhage en MJ Amsenga

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css