Die Weg

 

Die boek met God se raadsplan

Nr 5 in die reeks

(Lees saam met die vorige)

Lees Openbaring 5.

Hierdie visioen van Johannes wys na dinge wat reeds gebeur het, dit is ná Christus se hemelvaart.

Johannes sien 'n boekrol in die hand van God (die Een wat op die troon sit). Dat dit van voor en agter vol geskryf is, wys daarop dat dit volledig is, dat dit al die inligting oor God se raadsplan met die wêreld bevat. Maar ongelukkig is die boekrol met sewe seëls verseël sodat niemand insig daarin kan kry nie. En hierdie raadsplan kan nie tot uitvoering gebring word, as dit nie eers deur iemand oopgemaak is nie. Dit stem Johannes tot weemoed dat daar niemand bevoeg genoeg is om die seëls oop te breek nie. Hy besef dat as dit nie oopgemaak word nie, God se plan met die wêreld en die Kerk nie in vervulling kan gaan nie. As dit oopgebreek word, word die doel van God met sy skepping en verlossing verwesenlik.

Maar dan kom die troos vanuit die verheerlikte Kerk self. Een van die ouderlinge (sien nota hieronder) wys na Jesus Christus as die Een wat dit wel kan doen. Hy wat tussen die troon en die Kerk (die ouderlinge) as Middelaar staan. Hy is die Lam wat geslag is, wat die oorwinning behaal het om dit te kan en mag doen. In Openbaring 5:6 lees ons: “Toe het ek voor die troon wat omring was deur die vier lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n Lam sien staan, die Een wat geslag was. Hy het sewe horings en sewe oë gehad. Die sewe oë is die sewe Geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is.”  Die sewe horings (sewe=volheid) simboliseer die volkome mag en heerskappy wat Hy besit en die sewe oë simboliseer die alomteenwoordigheid van die Gees van God. Hy is omring deur die vier lewende wesens (die hele lewende skepping is tot sy beskikking).

Christus, die Lam, die Leeu uit die stam van Juda, die Afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met God se raadsplan oopmaak om dit ten uitvoer te bring. Toe Hy die boek neem, het die Kerk en die skepping voor Hom gekniel en is die gebede van die gelowiges as 'n lieflike geur aan Hom geoffer (vgl 1 Pet 2:5). Daarna volg 'n loflied aan Christus deur die Kerk en die skepping (Openb 5:9-10). Dit word opgevolg deur 'n loflied deur al die engele (Openb 5:12). En word afgesluit met 'n loflied deur almal saam aan God die Vader en aan Christus: “Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid.” (Openb 5:13). Die skepping het dit bekragtig met 'n “Amen” en die Kerk het God aanbid.

“God se program van die eindgebeure, soos vervat in die boekrol, sal nou begin. Alhoewel die Lam (Christus) reeds verhoog is, ontvang Hy die volle mag en gesag om die finale oorwinning en heerskappy van God wat deur alles en almal op aarde erken sal word, van stapel te stuur.” (Die Bybellenium). Dit is egter 'n vasgestelde proses, en loop uit op die wederkoms van Christus. Die tydsverloop van hierdie proses kan nie volgens menslike tydsberekeninge bepaal word nie. Ons moet maar net kyk hoe die vyeboom begin bot: “Leer dit van die vyeboom as voorbeeld: wanneer sy takke begin sag word en hy blare kry, weet julle die somer is naby. So moet julle ook wanneer julle al hierdie dinge sien, weet dat die tyd naby is, voor die deur” (Matt 24:32-33).

-dw-

Nota: Die getal 12 is 'n baie beskrywende getal. Daar was 12 stamme in die volk van Israel (Ou Testament) en daar was die 12 apostels (Nuwe Testament). Die 24 ouderlinge verteenwoordig die totale verloste, verheerlikte Kerk uit sowel die ou- as die nuwe verbond. Die Kerk weer is die totale versameling van alle uitverkore, gelowige, vernuwe en geheiligde mense. 

Verwysing:
Die Bybellennium: die Bybel uitgelê vir eietydse toepassing, onder redaksie van Wil Vosloo en Fika J van Rensburg
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css