Die Weg

 

Toe die perde begin hardloop – die eerste vier seëls

Nr 6 in die reeks

(Lees saam met die vorige)

Lees Openbaring 6:1-8.

Baie sal onder my Naam kom en sê: ‘Ek is die Christus,’ en hulle sal baie mense mislei. Julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander; daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees. Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd.” - Matteus 24:5-8.

Dit is wonderlik om die ooreenkoms te sien tussen die woorde van die Here Jesus in die aangehaalde teks hierbo en die eerste vier seëls wat oopgemaak is in Openbaring 6:1-8.

Die boekrol uit die hand van God dui daarop dat Hy in beheer is en toelaat dat dinge in die wêreldgeskiedenis moet gebeur.

Nadat die eerste van die vier seëls oopgemaak is, kry die Antichris die vrye hand. 'n Mens moenie die ruiter op die wit perd van Openbaring 6:2 verwar met die Ruiter op die wit perd van Openbaring 19:11 nie. In die eerste geval word ruiter met 'n kleinletter gespel, in die tweede geval met 'n hoofletter. Die ruiter in Openbaring 6:2 dui op die Antichris, die valse profete wat die mense mislei (vgl Mark 13:6). Die Ruiter op die wit perd van Openbaring 19:11 dui op Christus.

Die ruiter op die wit perd hou 'n boog in sy hand en het 'n oorwinnaarskroon op sy kop. In die oorspronklike Grieks en ook die 1953/2020-vertalings word net gepraat  van 'n boog en nie 'n pyl en boog nie (vers 2). Die boog dui daarop dat hy uittrek vir verwoesting, en die oorwinnaarskroon dat hy gereed is vir die oorwinning as aanvoerder van die ander drie perde wat gaan volg.

Dan trek die volgende perd uit (tweede seël): 'n rooi perd wat oorlog en bloedvergieting voorstel. Die ruiter op die rooi perd trek uit om (1) die vrede van die aarde af weg te neem, (2) die mense aan te hits om mekaar dood te maak, (3) om met 'n groot swaard (machaira in Grieks – 'n swaard waarmee gekap eerder as gesteek word) groot verwoesting onder die mense aan te bring.

Dan kom die swart perd en sy ruiter het 'n skaal in sy hand (derde seël). As gevolg van die oorlog en bloedvergieting is daar skaarste aan lewensmiddele, daar is hongersnood en geld het geen waarde nie (vgl Esegiël 4:16 waar brood afgeweeg is omdat 'n groot skaarste geheers het). Daar is 'n oproep van een van die lewende wesens om die stapelvoedsel (koring en gars) te rantsoeneer en om nie die olyfolie en wyn te bederf nie. Olyfolie is vir vele noodsaaklike doeleindes aangewend, soos om kos te maak, en sonder olyfolie was daar ook geen lampe (lig) nie. Wyn speel nog altyd 'n baie belangrike rol in die lewe van die mens. 'n Mens sien dit regdeur die Bybel, vanaf die tyd van Noag. In die Christelike sin word wyn gebruik as 'n simbool van die bloed van Christus (die nagmaal). Daar is egter ook 'n negatiewe sy aan wyn wat dalk, volgens die konteks, hier ter sprake is. Die antieke Grieke het 'n god gehad met die naam Dionusos. Dalk meer bekend onder die Romeinse naam Bacchus. Dionusos was die god van wyn, feestelikheid, religieuse ekstase, rituele waansin en nog 'n rits ander sg. plesierighede. Hy het mense hulself laat bevry deur bandeloos te lewe, daarom is hy ook die “bevryder” genoem. Vir die Grieke was wyn die simbool van die inkarnasie van Dionusos op aarde, sodat hulle hulself kon bevry deur 'n lewe van ongebondenheid, bandeloosheid, goddelike waansin en ekstase. Wie sal dan nog omgee wat met hom en om hom gebeur in so 'n toestand van bedwelming? Dit is 'n geestelike verval.

Die vierde perd en sy ruiter kom dan te voorskyn (vierde seël). Dit is 'n vaalgroen perd (chlōros in Grieks) en sy ruiter se naam is Die Dood (Thanatos in Grieks – afgelei van die naam van die Griekse god Thanatos, wat die god was van nie-geweldadige sterftes, soos onder andere deur siektes en pes) en die doderyk (hades in Grieks) volg hom. Hades verwys na die graf en slaan terug na die Griekse god Hades wat die god van die dood en die onderwêreld was.

Dat die dood (deur siektes en pes) en die doderyk op die eerste drie perde sou volg, is die logiese gevolg van:

* die optrede van die valse profete (die Antichris),
* die oorlog en bloedvergieting wat daaruit gevolg het,
* die armoede, hongersnood en geestelike verval wat plaasgevind het.

Nieteenstaande al hierdie dinge, is daar tog troos vir hulle wat getrou gebly en hulle geloof in Jesus Christus nie verloën het nie.

(word vervolg)

-dw-

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css