Die Weg

 

As die volkere raas

(Kort reeks uit Jesaja, nr 9)

“Span saam, volke, en word verpletterend verslaan! Gee aandag, alle ver plekke op aarde! Omgord julle, en word verpletterend verslaan! Omgord julle, en word verpletterend verslaan! Beraam 'n plan, en dit word verydel! Bespreek die saak, en daar kom niks van nie; want God is met ons!” - Jesaja 8:9-10 (2020-vertaling).

Dit is voorwaar aangrypende woorde hierdie. Jesaja sien immers wat met Juda en Jerusalem kan gebeur: “die magtige vloedwaters van die Eufraat” wat Israel verkies het bó die rustig vloeiende waters van Siloag! Wat sal gebeur as die ryk van Assirië en sy bondgenote teen Juda en Jerusalem optrek? Dit is asof die Here hulle aandryf om hulle soos 'n springgety oor Juda en Jerusalem te stort; om alles met hul krag mee te sleur en dood en verderf te bring. Jesaja gebruik nog 'n beeld om die verskrikking te beskryf wat oor hulle voltrek sal kan word: Assirië is soos 'n skrikwekkende roofvoël wat hom met uitgestrekte vlerke op sy prooi neerwerp. Só is die koms van die koning van Assirië. Dit alles dreig nou oor die land van “Immanuel”. Dit lyk of Tiglat-Piléser van plan is om die hele Juda, Jerusalem en die dinastie van Dawid van die aardbodem af weg te vee, sodat daar niks meer oorbly van God se koningskap - van Immanuel, God met ons - en van God se volk nie.

Maar – en dit is die geloof van Jesaja in die vreesbevange ure – dit sal nooit gebeur nie.  “Span saam, volke, en word verpletterend verslaan! Gee aandag, alle ver plekke op aarde! Omgord julle, en word verpletterend verslaan! Omgord julle, en word verpletterend verslaan! Beraam 'n plan, en dit word verydel! Bespreek die saak, en daar kom niks van nie; want God is met ons!” Israel het met 'n wêreldmag te doen gekry. Om dit so te stel: die Here het hulle met die wêreld laat kennis maak. Jesaja sien hoe al die volke van die bekende wêreld onder die mag van Assirië beland! Maar wat Assirië ook al doen, watter planne hy ook al beraam om die land van “Immanuel” te vernietig en “Immanuel” self te dood – dít sal nie geskied nie.

Die groot geheim van die geskiedenis van God se volk, bly “Immanuel, God met ons”. Ons kan skree van angs as ons die wêreldmagte sien opkom en die verdrukking van die kerk sien – daar is maar net één antwoord: dit sal nie geskied nie, want  Immanuel het in die vlees verskyn. As ons maar net in Hom glo en op Hom vertrou.

Uit: Gedenkt en Gelooft deur ds ET van den Born
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css