Die Weg

 

Die inwoning en werking van die Heilige Gees binne ons

“Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom omdat Hy by julle bly en in julle sal wees”. -Johannes 14:17.

Die Here Jesus het aan sy dissipels beloof dat Hy die Heilige Gees na hulle sou stuur. Hy het die Heilige Gees beskryf as die “Gees van die waarheid”. Die Heilige Gees staan dus teenoor die gees van die leuen wat die wêreld aan ons voorhou en wat van nature ook in die mens se hart is.

As ons ons harte vir Hom oopmaak, leer die Heilige Gees ons wat die waarheid is. Uit hierdie waarheid word ons oortuig van ons sonde, maar ook van God se geregtigheid en oordeel. Dit is dinge waarvan die wêreld nie wil weet nie, en daarom wil die mense van die wêreld ook nie plek maak vir die Heilige Gees nie. Inteendeel, die wêreld kom in opstand teen die Gees van die waarheid. Dit is ook wat Stefanus gesê het voordat hy gestenig is: “Julle hardnekkiges en onbesnedenes van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees; net soos julle vaders, so ook julle” (Hand 7:51). Dit is dan ook 'n verwysing na die woorde in Jesaja 63:10 “Maar húlle was wederstrewig en het sy Heilige Gees bedroef; daarom het Hy vir hulle in ‘n vyand verander: Hy self het teen hulle gestry.”

Die gelowige kinders van die Here staan nie die werking van die Heilige Gees in hul lewe teë nie, maar laat toe dat die vernuwende werking van die Heilige Gees en die vrugte van die Gees (Gal 5:22) in hulle lewe gesien kan word. Terwyl die gelowige deur die Heilige Gees wat in hulle is, 'n intieme en geheiligde kennis van die waarheid opdoen, verkeer die goddelose in volslae onkunde oor wat die Heilige Gees se inwoning en werk betref.

As die gees van die leuen, die wêreldgees, in ons lewe plek gemaak het vir die Gees van die waarheid, leer ons die genadewerk van die Almagtige as 'n werklikheid ken. Dit beteken 'n heerlike belewing van wat ons in Christus Jesus besit. Die Heilige Gees as Trooster maak die soenoffer van Jesus Christus, ons Middelaar, vir ons 'n werklikheid en stel ons in staat om die sonde en die heerskappy van die wêreld te oorwin. Dit word dan ons strewe om die Verlosser al hoe beter te leer ken, "sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word" (Fil. 3:10).

Deur toenemende gehoorsaamheid aan die Heilige Gees word ons ware navolgers van die Here Jesus. “Vroeër was ons ook onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en singenot; ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring; ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe het die goedheid van God ons Verlosser en sy liefde vir die mens verskyn. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het Hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons Verlosser” (Titus 3:3-6).

-dw-

(Met erkenning aan ds HC de Wet)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css