Die Weg

 

Om 'n lewe van oorwinning te leef

"Ek het aan julle geskrywe, vaders, omdat julle Hom ken wat van die begin af is. Ek het aan julle geskrywe, jongmanne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die Bose oorwin het". 1 Johannes 2:14.

"Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is". 1 Johannes 4:4.

As die Gees van God in ons woon en werk, leef ons 'n oorwinnings-lewe. Dan is ons nie die slagoffers van ons omstandighede nie, en ook nie van die bose magte buite en binne onsself nie. Die Gees van die Waarheid is immers sterker as die gees van die leuen. Die Gees van die liefde is sterker as die gees van die haat. Die Gees van Christus is sterker as die gees van die Antichris. Soms lyk dit vir ons asof dit anders gesteld is in hierdie sondige en goddelose wêreld, asof alles eerder gunstig is vir die gees uit die afgrond en ongunstig is vir die Gees van God.

Dit sal egter wel by die wederkoms van Christus duidelik word dat alles wat uit die Gees gebore is, onverganklik is. In die geloof kan ons nou reeds uit hierdie toekomsverwagting van onverganklikheid leef, en van die oorwinning wat in die toekoms sigbaar sal wees.

Ons is dus onoorwinlik as ons uit die Gees van God leef. Die duiwel kan hierdie Gees nooit onderkry nie. Die duiwel kan wel die liggaam doodmaak, maar kan die kind van God nie beroof van sy erfenis, die ewige lewe, nie. Christus het aan die kruis oorwin. Die Heilige Gees laat ons as gelowiges in hierdie oorwinning lewe en sterwe.

Die Skrif wys ons op die onoorwinlike krag van die Gees. “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom” (Hand 1:8). Die Gees van God wat in ons is, kan op geen manier uitgedoof word deur gevangenisskap, marteling of doodsvonnisse nie. Die martelare wat singend gesterf het, het deur die krag van Gees die ewige lewe binnegegaan.

Hy wat in julle is, is groter as hy wat in die wêreld is ” (1 Joh 4:4). Dit maak nie saak hoe die gees uit die afgrond homself aan ons voorstel nie, sy enigste toekoms bly nog steeds die afgrond, die poel waar hy tuishoort. Hoe die duiwel ook al die Gees in God se kinders aanval, bly sy kinders se toekoms die hemel waar God en sy kinders tuishoort. Daarom kan Paulus ook te midde van die geweld van die vervolging sê “ons is meer as oorwinnaars” (Rom 8:37). Daarom kan Johannes sê dat sy kinders oorwin het, omdat hulle uit God is en omdat God groter is as die Satan.

Ons weet dat die Antichris dwaalleraars gebruik. Maar ons weet ook dat as God se Gees in ons woon, ons met die Gees van die Waarheid die gees van die leuen sal herken en oorwin. Dit is God se Gees (die Gees van die Waarheid) wat getuig dat Jesus Christus die Seun van God en die Redder van sondaars is.

Wanneer dit nou vir ons voel asof ons lewe deur geestelike neerlae geteister word, dan moet ons vurig bid om die bystand van God se Gees. Waar God se Gees is, is daar vryheid, blydskap, sekerheid, loutering, vrede, liefde, maar ook oorwinning.

Uit: Venster op Het Leven, deur ds J Overduin
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css