Die Weg

 

Twyfel is angs

Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie?
 -- Matt. 6: 31 --.

Ons begin twyfel oor 'n bepaalde werklikheid as ons dit nie meer of nie meer ten volle ervaar nie. 'n Man begin twyfel of sy vrou hom nog werklik liefhet as hy nooit meer die bewyse van haar liefde ontvang en ervaar nie. Die Christen begin twyfel of hy wel 'n gelowige is sodra hy nie of nie meer voldoende die werklikheid van sondevergifnis ervaar nie. Wanneer ons hieroor nie meer werklik bly is nie, is ons al gou ook nie meer so seker daarvan nie - en dan is die twyfel daar. Waar die geloof nie meer aktief is nie, word heerlike sekerhede later almal vraagtekens.

Die lewe is een groot uitroepteken van sekerheid. Maar sodra ons nie meer werklik lewe nie, ontstaan die twyfel. Die eerste Christene, wie se geloof 'n geloofslewe was, het veel minder probleme gehad as ons. Die Heilige Gees was die werklikheid wat hulle lewe beheers het - en daarom was Hy geen probleem vir hulle nie. Die Heilige Gees word 'n voorwerp van allerlei getwis en onsekerheid sodra ons nie meer Sy werking kragtig beleef nie. Dit geld ook van die Woord, die sakramente, die kerk, Christus. Alles kan teruggevoer word na die vraag: Is God met al Sy wel-dade vir my 'n werklikheid? Dit kan alleen deur die geloof so wees. Geloof is sekerheid. Kleingeloof is twyfel. Ongeloof is twyfel wat vertwyfeling geword het. In die onsekerheid van die kleingeloof en ongeloof sit dus altyd die element van bekommernis, besorgdheid, angs en vrees.

Maar Jesus sê: ,,Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie?" Besorgdheid is onsekerheid of God werklik as Vader vir ons sal sorg. Wie deur die geloof weet dat ons hemelse Vader nie net weet wat ons nodig het nie, maar ook gee wat tot ons voordeel strek, is nie besorg oor die dag van more of die dag wat oor tien jaar kom nie. Hy weet dat God nie afhanklik is van bepaalde mense en omstandighede om ons te versorg nie. God het veel meer pyle in Sy boog as waarvan ons weet. Ons maak te dikwels asof God afhanklik is van die middele en metodes waarvan ons weet en seker is. Die sigbare waarborge (pensioenskemas, polisse, spaargeld) lyk vir ons veel sekerder as die onsigbare God. Dit is waar ons besorgdheid en angs vandaan kom. Daarteenoor staan Jesus se oproep wat ons nooi en maan om God as dié werklikheid te aanvaar en te ervaar.

Twyfel is onsekerheid, bedreig deur skrikwekkende moontlikhede, angs. Geloof is sekerheid, rus en veiligheid, want Jesus is dié werklikheid.

J Overduin in Venster op die Lewe
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css