Die Weg

 

Nederigheid

Maghebbers het Hy van trone afgeruk en nederiges verhoog. Luk. 1: 52.
Wees eensgesind onder mekaar; moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die
nederige. Rom. 12: 16.
Maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid, en die ryke in sy geringheid,
want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan. Jak. 1:9,10.
God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade. Jak. 4 : 6.

Ons skaar ons so graag onder die rykes, magtiges en edeles, dié wat hoog van aansien is, wyses en geleerdes. Daardeur wil ons iets wees. Ons wil ons aan die publiek vertoon, selfs af en toe aan God.

Maar God staan aan die ander kant. Jesus Christus is God wat alles kom herstel en aan ons openbaar dat God êrens anders staan as wat ons sou verwag. Hy staan aan die kant van die eenvoudiges, nederiges, armes, hulpbehoewendes, dié wat verag word, die dwase en onedeles. Daar kan Hy Sy genade en eer betoon. Daar is leë hande en oop harte. God weerstaan die hoogmoediges, wat soveel besit en vermag dat hulle selfs God nie nodig het nie. Hulle wil geen sondaar of bedelaar wees nie en loop by die kosbare genade van die kruis verby. Dit beteken vir hulle niks nie. Dis tog sekerlik bedoel vir die eenvoudiges! Tog klink Maria se lied helder: “Maghebbers het Hy van trone afgeruk en nederiges verhoog”.

Hoe meer die Heilige Gees ons lewe regeer, hoe nederiger word ons. Dit is 'n aanbiddelike wonder dat Jesus die nederigste mens ter wêreld was. Hoe kon dit wees? Hy was tog God self in die vlees, God in die mens Jesus. Hy was vol van die Gees, dit wil sê, vol heilige liefde. Daarom kon Hy waaragtig mens wees teenoor God en die mense - in nederige liefdesdiens. Weens hierdie grenslose selfvernedering tot in die kruisdood, het ,”God Hom ook uitermate verhoog en Hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus elke knie sou buig ". Hieraan weet ons of die Gees van God in ons woon, as die Gees ook hierdie vrug - die nederigheid - in ons lewe dra.

Is u ryk? Moenie daaroor roem nie. Is u vroom? Laat u roem in die Here wees wat u goddeloosheid in vroomheid verander. Is u gering, arm, dom en dwaas? Roem daarin dat u hoogheid, rykdom en wysheid in Christus verborge is.

So streef ons dan nie na vername dinge nie, maar voeg ons by die eenvoudige. Woon die Gees van God in u?

Uit: Venster op die lewe: J Overduin.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css