Die Weg

 

Egte Kennis

Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak. Spr. 3: 6.
En die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Joh. 10:4.
Sodat ek Hom kan ken en die krag van Sy opstanding. Fil. 3 :10.

God heg alleen waarde aan praktiese Godskennis en praktiese naastekennis. Al ons teologiese navorsing en dogmatiese kennis het slegs waarde as dit lei tot praktiese kennis - tot liefde. Loutere verstandskennis van God is lewensgevaarlik.

Die Spreuke digter sê: Ken Hom in al jou weë (nie naas of behalwe al jou weë nie). Ken God in al jou lewensverhoudinge en lewensuitinge. Dit alleen is die regte kennis. Veronderstel vir 'n oomblik u is hoogs geleerd in die biologie en psigologie, sodat u u vrou van binne en buite ken, maar u het haar nie lief nie; dan is sy gedegradeer tot 'n wetenskaplike voorwerp en nie langer u vrou nie. Slegs as u haar in liefde ken en in die praktiese lewe ken, ken u haar werklik. Kennis sonder liefde is koud en dood. Teologie, kennis van God, is goed, maar sonder liefde word dit duiwels.

Skape, daarenteen, het geen wetenskaplike kennis van hul herder nie, en tog ken hulle hom in 'n aangrypende afhanklikheid en verbondenheid - veral in die Ooste. Hulle kan geen teoretiese verklaring gee van hul verbondenheid aan hul herder nie, maar hulle beleef hierdie verbondenheid met hom. Jesus sê: "Wie My as die goeie Herder ken, volg My". Uit ons navolging moet dit blyk dat ons Hom regtens as die goeie Herder ken. Al ons geleerde referate oor die verhouding tussen die Herder en Sy skape sal niks help as ons die Herder nie werklik navolg nie. Die Herder leer ons om Hom te ken met slegs één doel voor oë: dat ons Hom sal volg. Trouens, eers deur Hom na te volg, leer ons Hom goed ken. Skape sterf van honger as hulle nie die Herder na die groen weivelde volg nie. Ons moet daagliks daaraan dink.

In die ware kennis kan die element van 'n waagstuk nie ontbreek me. Hoe sal ek ervaar dat God my lewenspaaie gelyk wil maak, as ek Hom nie in al my weë wil ken en erken nie? Hoe sal ek weet dat ek 'n goeie herder het as ek Hom nie werklik navolg nie? Paulus het sy kennis van God in Christus met sy lewensbloed beskryf. Hy het letterlik alles op die spel geplaas, alles prysgegee om Christus en die krag van Sy opstanding te leer ken. Daar is gesê dat die ware teoloog nie in die studeerkamer nie, maar in die bekering gebore word. Daarom moet die studeerkamer 'n heiligdom van konkrete bekering en geloof wees. Dan alleen kan daar sprake wees van egte, wetenskaplike kennis van God.

Ds J Overduin
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css