Die Weg

 

Bou saam aan God se werk

Lees Nehemia 3

Met die terugkeer van die Judiërs uit ballingskap het Nehemia die opdrag van God ontvang om Jerusalem se mure te herbou. (Nehemia 2:12).

Die heropbou van die stadsmuur was ‘n geweldige taak. Daarteenoor was die inwoners van Jerusalem nie argitekte, siviele ingenieurs of bouers nie. Tog kon God se werk slaag omdat elkeen saam sou werk aan ‘n gemeenskaplike doel.  Die hoëpriester Eljasib en die priesters het die voorbeeld gestel met die bou van die Skaappoort waardeur die offerdiere die stad binnegebring is.

Onder die bouers was daar priesters, goudsmede, salfmengers, handelaars, tempelslawe en gesagvoerders van stadswyke en halwe stadswyke. Die bevelvoerder oor ‘n halwe stadswyk van Jerusalem het geen seuns gehad nie en daarom het sy dogters meegehelp.

Baie van die bouers het aan die stadsmure in die omgewing van hulle huise gewerk.  Andere kom uit stede soos Jericho, Tekoa, Gibeon en Mispa. Die  goewerneur van Wes-Eufraat het sy amptenare vir hierdie arbeid vrygestel. So kon God se werk voortgaan en uiteindelik voltooi word, nieteenstaande die  geweldige teenstand en druk van die plaaslike bevolking.

En toe al ons vyande dit hoor, het al die nasies rondom ons bevrees geword en neerslagtig gevoel, en hulle het erken dat hierdie werk deur onse God gedoen is. (Nehemia 6:16 – Ou vertaling)

Wanneer God ons oproep om in sy diens werksaam te wees, vra Hy nie wie ons is, wat ons kwalifikasies is of wat ons agtergrond is nie.  Solank ons almal net saam bou aan God se werk.  Die opdrag om Jerusalem se mure te herbou is lankal volvoer – in die tyd van Nehemia. Maar daar is ‘n nuwe bou-opdrag wat ons ontvang het. Dit is die bou aan die geestelike kerk van God hier op aarde.

In jou werk as bouer moet jy jou nie steur aan wat ander mense sal sê nie. Jy mag teenstand ondervind. Jy sal ook op jou pad dié mense teëkom wat nie “gewillig is om swaar werk te doen vir hulle Here nie” (vers 5) en  net skyngodsdienstig is.  Paulus noem hulle mense wat “’n gedaante van godsaligheid het” (2 Timoteus 3.5).

Sy aan sy moet ons werk om die evangelie boodskap   te verkondig en uit te leef sodat ons ons teen die  wêreld kan verweer. Ons hoef dit nie daar ver te doen nie, maar ons kan by ons eie huise begin.

Jan Brink

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css