Die Weg

 

Lankmoedigheid

Maar die vrug van die Gees is lankmoedigheid. Gal. 5 :22.
Die lankmoedige is groot van verstand, maar die kortgebondene behaal sotheid. Spr.l4-.29.
Die liefde is lankmoedig. 1 Kor. 13 : 4.
Wees lankmoedig teenoor almal. 1 Thess. 5 :14.

Ons moet daarop let dat Paulus nege dele van die vrug van die Gees noem, en dat hy tog van één vrug praat. Al nege saam is een.

As die liefde van die Gees in ons woon, sal blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing ook in ons woon. Eintlik is dié agt deugde verskillende aspekte van die liefde van die Gees. As die liefde van die Gees nie in ons woon nie, kom daar van die ander dele van die vrug ook niks tereg nie. En wanneer daar iets skeel met ons blydskap of vriendelikheid, is alles nie pluis met ons liefde as vrug van die Gees nie. Nou kan ons ook so sielkundig ingestel wees op die beoordeling van onsself en ander dat daar geen ruimte vir die vrug van die Gees is nie. Ons kan sê: Ek is nou eenmaal 'n kortgebonde mens en daaraan kan ek niks doen nie. Ons doen daar dan dikwels minder aan as sommige buitekerklike mense wat op hierdie punt soms beter selfdissipline toepas as baie Christene.

Intussen kan Gods Gees daar wel iets - ja, selfs baie - aan doen.

Dis waar, 'n mens kan nie jou karakter en psigiese struktuur verander nie, maar jy kan gelouter, geheilig en geoefen en deur Gods Gees gelei word. 'n Mens mag nie sê: Ek is nou eenmaal so nie, want dan het jy nie alles, nie die belangrikste gesê nie. Ook hier moet ons God se lankmoedigheid en Sy geduld leer ken. Die Here duld en verdra baie. Hy gaan nie met ons in die gerig die eerste keer as ons sonde doen nie.

As ons ons lewe deur ons drif en instinkte laat beheers, veroorsaak ons groot chaos in en om ons. Maar as ons lewe volgens die lankmoedigheid van God, ontvang ons telkens nuwe krag om geduld met mense te beoefen.

Dit is 'n kwessie van liefde. Hoe sou ek sonder liefde die gebreke en sonde van my naaste verdra? Hoe sou God dit kon doen indien Hy self nie Liefde was nie? Die lankmoedige is groot van verstand. Maar die kortgebondene hoop die een dwaasheid op die ander. Later het hy altyd spyt oor sy drif. Stel die toorn so lank moontlik uit soos God in Sy genade die toorn so lank as moontlik uitstel.

Ds J Overduin
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css