Die Weg

 

Skynlewe

Want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie.
Luk. 12:15.
En daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. Luk. 16:19.
Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef, en jy is dood. Openb. 3:1.


Ons word soms ontstel deur 'n grieselige verhaal oor 'n skyndood. Maar eintlik behoort ons veel erger te ril vir 'n skynlewe. Die skyndode het wel die skyn teen hom - maar hy leef minstens nog. Die skynlewende het wel die skyn aan sy kant - maar dan ook nét die skyn, want in werklikheid is hy dood.

Die saak word egter nog meer benouend as ons onthou dat daar maar hier en daar 'n skyndooie is, terwyl die wêreld wemel van skynlewendes. Die Here Jesus het telkens daarop gewys dat die dood hom by uitstek in 'n lewenskleed verberg. Maar 'n lewenskleed maak nie 'n dooie lewendig nie, net so min as wat 'n doodsgewaad 'n lewende doodmaak. Die geestelike dooies het geen name by God nie - hulle is anoniem. “Daar was 'n ryk man." Lasarus, die arme, word by die naam genoem. Hy het waarlik geleef, en daarom sal hy ewig lewe.

Al besit ons ook hoeveel aardse skatte waarmee ons ons dood versier om die skyn van lewe te wek, dit bring nooit waaragtige lewe nie. Die skyn van lewe is nog geen lewe nie. Dit is 'n masker om die dood te probeer bedek. Die ryk dwaas het gedink dat hy deur sy besittings sy lewe kon beveilig. Hy het vergeet dat die ware lewe nie aan die skynbaar onbreekbare kabels van rykdom hang nie, maar aan die skynbaar dun draadjies van God se genadegawes. Die ware lewe is immers nie ons besittings nie, maar God se eiendom. Hy alleen is die lewende God en die God van die lewe. Daarom sny God in een nag al die kabels af waaraan die ryk dwaas se lewe gehang het - en hy val onder die oordeel van God. Op daardie oomblik het die ware toedrag van sake aan die lig gekom: die ryk dwaas het wel bestaan, maar nooit geleef nie. Dit was skynlewe sonder uitsig op die ewige lewe.

Net so het dit ook gegaan met die ryk man wat in weelde geleef en elke dag feesgevier het. Hy het nooit besef nie dat dit eintlik een lang begrafnisfees was omdat hy geestelik dood was.

Skynlewe is dus ook moontlik op godsdienstige terrein. Ons kan die naam hê dat ons geestelik lewe - en tog dood wees. Skynlewe, skynfees, skynbesit, skynkerk, skynvroomheid. Wil u lewe? Soek die Here en leef!

Ds J Overduin
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css