Die Weg

 

Die Oorsig Kwyt

En hulle het na Hom gegaan en Hom wakker gemaak en gesê: Meester, Meester, ons vergaan! Luk. 8 : 24.
En Hy sê vir hulle: 0 onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het! Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in Sy heerlikheid ingaan nie?
Luk.24.-25,26.

Aan die een kant hou die vergesig oor God se heilsplan die gevaar in dat ons dit as toeskouers net sal geniet om die goeie nuus te hoor en nie aan die oproep tot bekering en diens gehoor sal gee nie. Aan die ander kant is die gevaar groot dat ons sonder hierdie geheelbeeld op God se heilsplan op die vlakte van stryd en beproewing moedeloos kan word. Die vergesig op God se verlossingsplan gee ons nie die versekering dat ons geen groot stryd of probleme sal ondervind nie, maar dat ons veilig die eindpunt sal bereik. Ons kan sê: God beloof ons geen stormvrye seereis nie, maar wel 'n veilige hawe na die reis. Wanneer die storm dan opsteek, sal ons moed en troos put uit die wete dat ons die ander kant veilig sal bereik. Want, Jesus vaar saam met ons, of, beter gesê: Ons mag saam met Hom vaar.

Die dissipels het gewanhoop omdat hulle net die nood en hulle onmag teen die natuurkragte gesien het. Daarom hulle angsroep: ,,Meester, Meester, ons vergaan!" Hulle was hul vergesig kwyt. Hulle het hul uitsig op die hele vaart, die veilige aankoms aan die ander kant ook, verloor. Hulle sien net één stukkie, 'n fragment, daardie klein brokkie nood van die oomblik.

Dat die teenwoordigheid van Jesus die oorwinning óók oor die natuurkragte waarborg, het hulle vergeet. Die blye boodskap van die Bybel is juis dat God nie los van ons, as 't ware afsydig, God wil wees nie. In Christus het ons die ware God leer ken as die God wat ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Wee ons as ons dit nie glo nie! In Sy teenwoordigheid - ook as Hy slaap - is ons veilige aankoms op die nuwe aarde verseker.

Ook die Emmausgangers het in 'n uitsiglose situasie verkeer omdat ook hulle die vergesig van God uit die oog verloor het. Hulle het hulpeloos bly staar op dié een fragment in die heilsdade van God: die smadelike kruisdood en die skrikwekkende graf. Jesus open die Skrifte en voer hulle op die berg van geloof en gee hulle 'n oorsig oor God se hele plan: “0 onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles (die vergesig) wat die profete gespreek het! Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in Sy heerlikheid ingaan nie?" Die vergesig kan dus gevaarlik wees, maar as ons in die geloof die geheelbeeld sien, is dit een groot troos in ons stryd.

Ds J Overduin – Venster op die lewe
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css