Die Weg

 

Bene wat die weelde kan dra

2 Kron. 26 : 16,21 - Maar toe hy sterk geword het, was sy hart hoogmoedig, sodat hy baie verkeerd gedoenen ontrou gehandel het teen die Here sy God; want hy het in die tempel van die Here gegaan om offerrook te laat opgaan op die reukaltaar ... En koning Ussia was melaats tot die dag van sy dood.

2 Kron. 32 : 25 - Maar Jehiskia het die weldaad wat aan hom bewys is, nie vergeld nie; want sy hart het hoogmoedig geword.

Matt. 6 :21 - Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.

Laat ons dit maar elke dag opnuut vir onsself sê: ons kan voorspoed nie vat nie. Ons is te swak. Elke vooruitgang in die gewone lewe lei byna outomaties tot 'n agteruitgang in ons geestelike lewe. Om voorspoed en weelde te kan verdra, moet ons sterk geestelike bene hê. Hoe baie het nie nederig van hart begin en hoogmoedig geëindig nie. Vroeër was hulle vol belangstelling en begrip vir die eenvoudiges, maar hulle het ryk geword, status verkry - en geestelik verarm. Hulle het nuwe vriende uit die hoë kringe gekry (vriende wat dalk in God se koninkryk in die lae kringe tel), en nou het hulle vir hul ou vriende onbereikbaar en vreemd geword. Met die “verhoogde status” het die vervlakking en veruiterliking gekom. Moet tog nie dink dat u nie ook vir hierdie geestelike degenerasieproses vatbaar is nie. U mag dit ver bring in die wetenskap, in die samelewing, in die kerk. Sal u dan nog dink aan Jesus se vermaning: “Elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal se dienskneg (slaaf!) wees” (Mark. 10 : 44)?

Koning Ussia was ook 'n toegewyde mens. En die Here het hom besonder voorspoedig gemaak. Maar hierdie voorspoed het hom nie geestelik klein en ootmoedig gemaak nie. Wat hy alleen aan God se genade kon dank, het hy op sy eie krediet geskryf. “Maar toe hy sterk geword het, was sy hart hoogmoedig, sodat hy baie verkeerd gedoen en ontrou gehandel het teen die Here sy God.” Sy vermoë het hom brutaal gemaak, sodat sy magsdrif selfs nie voor die heiligdom van God halt geroep het nie. Waarom sou net die eenvoudige ou priester die reg hê om die heiligdom binne te gaan? Omdat hy as koning magtig geword het, het Ussia hom aangematig om ook in die tempel meer te kan doen as die man op straat. Maar God het hom met melaatsheid getref tot die dag van sy dood. God het sy innerlike onreinheid (hoogmoed) bekend gemaak in die uiterlike onreinheid.

Is u 'n Ussia? Meen u dat aan u meer voorregte toekom as aan die gewone mense omdat u meer geld of goed of status het? Die hoogmoed vrees selfs nie die kerk of die preekstoel nie. Waak! Onthou Ussia was toegewyd, Jehiskia was toegewyd - en albei het diep geval, omdat hulle hart nie aan God, die Gewer, verkleef was nie, maar aan hulle skatte. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.

Ds J Overduin - Venster op die lewe

 

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css