Die Weg

 

As jy swak is...

Die suksesresep wat die wêreld voorhou is net vir die sterkes bedoel. Daar is nie plek vir verloorders en swakkes nie. As jy dit nie maak in die lewe nie, word jy eenkant toe geskuif. Jy moet jouself ten alle koste handhaaf. Dis die leuen van die wêreld. Jy moet presteer. Jy moet geld maak. Sommer baie geld. Jy moet die hoogste sporte bereik. Dis die aartsleuenaar, die duiwel, se storie.

En ons glo dit! Dit is waarom Jakob nie kan wag nie en sy pa se seën steel. Gideon beskou homself as pateties in vergelyking met sy familie en voel dus nie in staat om die Here se opdrag uit te voer nie. En Petrus sal sy mede-dissipels wys hy kan ook op water loop. Paulus vertrap die kerk om sy loopbaan te bevorder. Petrus lieg en vloek openlik om sy lewe te behou.

Tog is dit juis Jakob wat op sy sterfbed toegee dat die Here gewen het. En Petrus wat buitekant bitterlik aan die huil gaan. Gideon word dapper deur die krag van die Here. En Paulus skryf later: As ek swak is, dan is ek sterk (2 Kor 12:10). En Jesus leer ons: Salig is jy as jy weet hoe afhanklik jy van God is (Mat 5). Hy het swak geword sodat God met sy krag in hom woon en werk. Jesus het die Heilige Gees verwerf wat kragtig in ons wil werk. En dit is juis so dat God se genade genoeg is. Sy krag werk juis in ons en deur ons as ons swak is (2 Kor 12:9). Die krag van die Gees maak ons dinamies (Griekse woord vir “krag” herinner aan dinamiet!). Maar dan moet ons nie in sy pad staan nie.

Ons kan dus glo dat die Here dikwels besig is om ons swak te maak. Siekte, pyn, probleme en bekommernisse laat ons ons swakheid besef. Dit laat ons vra na hulp. Dit laat ons bid. Soos Petrus toe hy in die golwe gesink het: “Ag Here, red my!” Soos die tollenaar: “Ag Here, wees my arme sondaar genadig”. Dan staan ons nie meer in die pad van sy krag nie. Dan laat ons sy Gees in ons werk. Dan kom sy krag in ons tot volle openbaring. Dieselfde krag waardeur Christus uit die dood opgewek is, werk immers ook in ons (Ef 1:19,20).

Moenie die leuen van ons tyd glo nie. Laat ons ons eie krag ook nie oorskat nie. En moet in jou swakheid sy Goddelike krag nooit onderskat nie. 0p die regte tyd sal Hy jou uithelp en jy moet Hom eer! (Ps 50:15)

“My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is”. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk. (2 Kor 12:9,10)

Ds Maarten van Helden

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css