Die Weg

 

Meerderheid, Minderheid, Eensaamheid

Rigt. 7 : 4, 16 - Daarop sê die Here vir Gideon: Die manskappe is nog te veel . . . En hy het die driehonderd man verdeel in drie dele en aan hulle almal ramshorings en leë kruike, metfakkels binne-in die kruike, in die hand gegee.

 Matt. 26 : 56 - Toe het al die dissipels Hom verlaat en gevlug. Matt. 26 : 56.

Ef. 6 : 19, 20 -. . . om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in kettings.

 In ons demokratiese lewenswyse dink ons in terme van meerderheid en minderheid. Die meerderheid is die helfte plus een. Die geloof dink egter in ander kategorieë. Die geloof sê nie altyd: Die stem van die volk is die stem van die Here nie. Die meerderheid is dikwels juis die bewys dat God nie in daardie saak is nie, omdat Sy evangelie juis nié na die mens is nie.

Daar is nog 'n ander rede waarom dit gevaarlik is om steeds in terme van getalle te dink. Ons raak op die uiterlike ingestel omdat kwantiteit vir ons belangriker word as kwaliteit. Om waarlik 'n Christelike invloed uit te oefen (wat nog nie noodwendig magsinvloed is nie), hoef 'n mens nie in die meerderheid te wees nie. 'n Christen is nie afhanklik van “die helfte plus een” stemme om in besture, universiteite en verenigings 'n Christelike stempel te plaas nie. Wat ons wel nodig het, is om waarlik die sout van die aarde en die lig van die wêreld te wees.

Eintlik is ons eers werklik Christelik as die meerderheid minderheid - ja, één - word, in die sin dat net één gesien word: Jesus Christus. Dan doen ons dit nie meer nie, dan doen Hy dit.

Die Here vind die meerderheid soms selfs gevaarlik. Gideon moes hoor: Die manskappe is nog te veel. Die massa sou op hulle getalle steun en sê: “My eie hand het my verlos”. Daarom mag daar net driehonderd oorbly. En selfs hulle moes nog eers ontwapen word sodat hulle nie op hulle wapens steun nie. Bewapening deur ontwapening! En dan tog weer bewapening - maar hoe bespotlik! Ramshorings en leë kruike met fakkels daarin! Dit lyk soos die oorlogspeletjies van kinders. Die Gideonsbende moes as 'n volkome minderheid en in 'n karnavals-uitrusting teen die vyand optrek! Al waarop hulle nog kon steun, was op God se belofte: Ek sal julle verlos en die Midianiete in julle hand gee. As ons dit hoor, d.w.s. as ons op God vertrou, is die minderheid tog die meerderheid.

Iemand het eenmaal gesê: Één man saam met God is altyd die meerderheid. Ons moenie tel nie, maar weeg. Jesus was die aand voor Sy kruisiging nie slegs in die minderheid nie, maar selfs in die éénsaamheid. En tog het Hy oorwin. Omdat God aan Sy kant was, ja, omdat Hy self God was, kon Hy alléén ons verlos - óók van ons afgodsdiens aan die meerderheid. As Paulus 'n gesant in kettings is, bly hy nog in die meerderheid omdat hy saam met Christus is. Laat ons met vrymoedigheid die evangelie bekend maak, desnoods in kettings, desnoods in eensaamheid.

Ds J Overduin – Venster op die lewe
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css