Die Weg

 

Insig en bereidheid

Ps. 119 : 36 - Neig my hart tot U getuienisse.

Matt. 24 :44 - Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie.

Die duiwel het geen beswaar daarteen dat ons 'n goeie insig in die weë van die Here het nie, solank die bereidheid om daarop te wandel maar net ontbreek. Die duiwel is nie so bang vir knap teoloë met groot insig in die Bybel as vir eenvoudige kinders van God wat bereid is om die Here se wil te doen nie. Natuurlik moet ons ook insig in die weë van die Here hê, sodat ons kan weet waartoe ons bereid moet wees. Maar wanneer dit by 'n goeie insig bly, bly ons op pad na die verderf. Die goeie insig moet in diens staan van ons bereidheid en ywer om Sy wil te doen.

Eintlik vind hier 'n wisselwerking plaas. Hoe meer ons bereid is om die Here se wil te doen, hoe gretiger sal ons ook wees om Sy wil te verstaan. Die digter van Ps. 119 wil deur die Heilige Gees geleer word aangaande die wil van God, die gebod van God, die getuienisse van God - maar hy weet ook goed dat hy dan begerig moet wees om God se wil te doen.

Trouens, as die Heilige Gees ons die wil van God deur die Heilige Skrif leer, berei Hy ons hart tegelykertyd voor om te gehoorsaam. “Neig my hart tot U getuienisse”. Bid dit met erns en oorgawe, want u hart is veel makliker geneig tot iets anders as tot die wil van God.

Die Heiland waarsku ons verder ook teen die gevaar dat ons veel insig in Sy wederkoms sal hê, maar nie elke oomblik gereed sal wees om Hom te ontmoet nie. Deur verskillende gelykenisse bind Jesus dit op ons hart dat ons nie net moet wéét dat Hy weer kom nie, maar dat ons met Sy koms moet rekening hou en ons lewe daarop moet instel. Dit noem Jesus die onmisbare bereidheid en waaksaamheid wat ons gedurig in gedagte moet hou.

Die vyf dwase maagde het goed geweet dat die bruidegom daardie nag sou kom, maar hulle was nie bereid om die nodige maatreëls te tref wat by hierdie insig sou pas nie. Die diensknegte het ook goed geweet dat hul heer eendag skielik voor hulle sou staan, maar hulle het nie daarvolgens gehandel nie. Ons is roekeloos as ons nie bereid is om met ons insig rekening te hou nie. Die huisheer het immers geweet dat daar een of ander nag by hom ingebreek sou word, maar hy het elke aand gedink: vannag sal dit by 'n ander huis wees. Die slaap was te soet! Waak dan! Wees bereid om volgens u insig te handel.

Ds J Overduin – Venster op die lewe
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css