Die Weg

 

Lewe in en deur Christus

Leef jy of bestaan jy net?

Daar is nogal ’n groot verskil, weet jy?

Alle mense wat asemhaal, bestaan, maar nie almal leef nie. Hoe dan so? Mense wat bestaan kan geestelik dood wees, van God vervreem, vyandig teenoor Hom, goddeloos, wetteloos, wreed en liefdeloos, verslaaf aan die wêreldse genietinge, diensknegte van hulle eie koninkryk, altyd op soek na meer besittings, … Hulle is die hele wêreld vol, dalk jou kollega of jou buurman of –vrou.

Daarom die vraag: LEEF JY?

Die lewe, wat meer inhou as om te bestaan, is aan Christus verbind soos ’n wingerdloot aan die wingerdstok. Of soos ’n takkie aan ’n boom.

Christus leef en sy lewe is die waarborg van ’n beter lewe vir mense. Van die ware lewe.

Om ons deel te laat kry aan sy lewe, moes Hy mens word. Wat ’n vernedering was Hy nie bereid om te ondergaan nie! Eers God-gelyk, dan mens-gelyk, nog verder slaaf-gelyk, tot die kruisdood – die trappe van vernedering. En dit alles sodat mense weer kan leef. Maar Hy is nie meer dood nie. Nee, Hy het uit die graf opgestaan en Hy leef.

Die wonder van die nuwe lewe vir mense lê in die geloof. Dit wat Paulus beskryf as: Ons het saam met Christus gesterwe; daarom glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe. Jesus het by geleentheid ook gesê: “Dit verseker Ek julle: Wie in My glo, het die ewige lewe." (Joh 6:47). En die ewige lewe begin nie eers ná die graf in die hemel nie. Nee, ons kan nou reeds daardie nuwe lewe begin leef.

Die vrug van die lewe van Christus word sigbaar in die lewe van gelowiges, soos die vrug aan die lote van die wingerdstok. Liefde, selfbeheersing, vergewensgesindheid ... bo alles die begeerte om aan God se wil gehoorsaam te wees in alles wat jy dink, praat en doen. Dit is die lewe. Die lewe wat deur niks of niemand van jou weggeneem kan word nie. Solank Christus leef, leef dié wat deur die geloof in Hom ingeplant is.

Ek vertrou dat jy reeds daardie lewe deur jou are voel bruis. Maar miskien nog nie? Daar is slegs een pad daarheen – na Christus toe. Erken jou gebrek aan die ware lewe, bely jou swakhede en sondeskuld, aanvaar die lewe in Christus deur die geloof en dien Hom met oorgawe.

Seën en vreugde in Christus toegebid.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css