Die Weg

 

Die liefde bedek alles

Wie 'n oortreding bedek, soek liefde; maar hy wat 'n saak weer ophaal, skei vriende van mekaar. Spr. 17 : 9.

Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. 1 Kor. 13 :7.

Hoe krom en skeef ons lewe werklik is, blyk onder meer uit die feit dat ons dikwels juis swyg as ons moet praat, en praat as ons moet swyg, iets aan die kaak stel wanneer ons dit moet bedek en bedek wanneer ons dit aan die kaak moet stel. Wat is vir ons makliker as om ons eie oortredinge te bedek en ander se sonde bloot te lê en te bespreek? God sê dit moet presies omgekeerd wees, en daarom is dit 'n wesenlike deel van ons bekering dat ons ook hierin verander.

Dit is nie maklik nie, want dit gaan lynreg teen ons selfliefde en selfhandhawing in. Watter kwaad kom meer dikwels voor as dat ons op handige wyse ons eie sonde bedek of goedpraat, en ander se sonde liefdeloos ontrafel en veroordeel? Eers as ons in gemeenskap met God leef, begin ons die gruwelikheid hiervan besef. God, wat liefde is, het ons in Christus gewys hoe 'n mens ander se sonde moet bedek. Deur niks minder as die bloed van Christus het Hy ons sonde onsigbaar gemaak nie. As ons uit hierdie wonder leef, sal ons in ons liefdevolle gesindheid teenoor ander iets van dié wonder weerspieël.

Ons moet mekaar baie meer help. Veral deur mekaar te besoek. Leer hierdie teks uit die hoof: “Wie 'n oortreding bedek, soek liefde; maar hy wat 'n saak weer ophaal, skei vriende van mekaar”.

Nog iets anders wat so lelik is: As twee mense met mekaar “'n potjie geloop het”, blyk dit dikwels agterna dat die versoening maar baie oppervlakkig was. Sodra hulle weer bots, word die ou koeie dadelik uit die sloot gegrawe. Stel u voor dat God elke keer as ons sondig, weer al ons ou oortredinge te voorskyn haal! Ons sou nie kon bestaan nie.

Paulus weet wat liefde is en wat liefde vermag. Liefde bedek alles.

Ons behoort ons te skaam as ons aan ons daaglikse lewe dink. Ons is so liefdeloos, ons maak so min toegewings vir mekaar. Ons sê dikwels dat kinders wreed is. En dit is waar. Maar die sieklike genot wat ons put uit die bespreking van ander se sonde, is nog wreder. As God nie Sy liefde in ons hart uitstort nie, sal ons nooit in staat wees om alles te bedek, alles te hoop, alles te verdra en alles te glo nie. Elke onvermoë om met ons naaste klaar te kom, moet teruggevoer word na ons liefdeloosheid. As ons, telkens wanneer ons te na gekom word, uitroep: “Ek kan dit nie vergewe nie!” of: ,”ek kan dit nie vergeet”; of: ,”ek kan net nie daaroor kom nie”, dan vergeet ons dat God heelwat meer vir ons moes vergewe, heelwat meer van ons moes vergeet en oor heelwat meer van ons moes kom. Laat God se liefde in Christus u liefdeloosheid bedek - dan sal u ook leer bedek en vergewe en vergeet.

Ds J Overduin – Venster op die lewe

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css