Die Weg

 

Radikale vernuwing

En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Rom. 12 : 2.

En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. 1 Joh. 2 :17.

En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Openb. 21:1.

Dit is ongelukkig waar dat ons die genade van God meestal verkeerd verstaan. Die ernstigste en gevaarlikste misverstand denkbaar is dat ons genade as iets goedkoops sal beskou. As ons meen dat ons God se genade kan aanneem sonder egte bekering, vergis ons ons volkome. As ons vergifnis van sonde vra sonder om te begeer dat ons hele lewe nuut gemaak sal word, sal ons geen vergifnis ontvang nie.

Christus wil ons natuurlik graag vergeef, maar juis om ons 'n nuwe lewe te laat lei. Wie waarlik vergifnis verstaan en ervaar het, leef as begenadigde sondaar en nie allereers as arbeider, geleerde of huisvrou nie.

Ons vergeet so maklik dat iemand wat in Christus is 'n nuwe skepsel is. Die oue het verbygegaan en alles het nuut geword. Dit beteken natuurlik nie dat God ons vergewe omdat ons self ons lewe verander en vernuwe het nie. Dit beteken dat God se vergifnis vernuwing insluit. En hierdie vernuwing is niks anders nie as om te lewe van God se genade. As ons van genade leef, kan ons self nie anders as om genadig te wees nie. As ons van God se barmhartigheid leef, vind ons dit nie moeilik om ons oor ander te ontferm nie. Wie besef dat hy 'n vyand van God was en deur Hom begenadig is, sal ook sy eie vyande kan liefhê.

Die onwedergebore mense leef met glad ander motiewe en oogmerke. Die kind van God leef van genade en dink en oordeel dus ook vanuit die genade. Dit is egter moontlik vir 'n kind van God om weer wêrelds te begin leef, dit wil sê om alles wêrelds in plaas van Christelik te benader. Daarom moet ons elke dag vernuut word in ons denke en lewensuitkyk, sodat ons in elke beslissing kan soek wat die wil van God is en nooit wat tot ons eie voordeel of eer is nie.

Die wêreld - dit wil sê, die lewenswyse van die wêreld - gaan verby, maar wie God se wil doen, bly vir ewig. Salig is jy as jy honger en dors na die geregtigheid wat eenmaal die hele aarde sal bedek - wanneer Openb. 21 vervul sal wees. Maar die heimwee na hierdie algehele vernuwing moet ons lewe nou al beheers. Wie eenmaal saam met God op die nuwe aarde wil lewe, moet nou reeds deur God se genade 'n nuwe lewe begin lei.

Ds J Overduin – Venster op die lewe

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css