Die Weg

 

Jesus Christus het waarlik opgestaan

Maar die engel antwoord en sê vir die vroue: Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan soos Hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het;  en gaan haastig, sê vir sy dissipels: Hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galiléa. Daar sal julle Hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê.
Matteus 28: 5-7

As daar 'n bewys is dat Jesus Christus waarlik ons Ewige Koning is, is dit die feit dat Hy uit die dood uit opgestaan het. Hierdie is 'n aanduiding van Jesus Christus se finale oorwinning oor die sonde en die dood. Die heerlike vertroosting is dat elke Christen vandag in hierdie wonderlike oorwinning deel.

Vier vroue wou Jesus se liggaam nog verder gaan balsem en het die Sondagmôre vroeg na die graf gegaan.  Hulle het gewonder hoe hulle die groot rots van die ingang sou wegkry (Markus 16:3). Opmerklik dat hulle nog nie geglo het dat Jesus sou opstaan nie, alhoewel Jesus dit so duidelik aan hulle verkondig het. (Matteus 16:21; 17:23; 20:19; 26:32) Maar nou het hulle by die graf gekom en gehoor dat Jesus Christus opgestaan het. Hoekom is die opstanding so belangrik?

1) Dit bewys dat Jesus God se Seun is.
Jesus het self bevestig dat Hy sy lewe kan neerlê en weer opneem. Joh 10:17-18 "Die Vader het My lief omdat Ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van My af nie, maar Ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê, en Ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat Ek van my Vader ontvang het."

2) Dit bevestig die waarheid van die Skrif.
Beide die Ou Testament en Jesus se onderrig bevestig dat Hy sou opstaan. Ps 16:10; 110:1 "U gee my nie oor aan die dood nie. U laat u troue dienaar nie in die graf kom nie."

3) Dit verseker elke Christen van sy/haar opstanding.
1 Tes 4:13-18 "Omdat Jesus opgestaan het uit die dood sal elkeen wat in Hom glo en in Hom sterf net so uit die dood uit opstaan".

4) Dit is die bewys van die toekomstige oordeel.  
Hand 17:31 “want Hy het 'n dag bepaal waarop Hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n Man wat Hy uitgekies het.  As bewys daarvan vir almal, het Hy Hom uit die dood laat opstaan.”

5) Dit is die basis van Christus se hemelse Hoëpriesterskap.
Jesus is ons Voorspraak en Hy pleit vir ons nou by die Vader. (Heb  7:23-28).

6) Dit gee krag vir die Christelike lewe.
Romeine 6:4 “Deur die doop is ons immers saam met Hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei."

7) Dit verseker ons toekomstige erfenis in die hemel.
1 Petrus1:3-5 “Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop  op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word.”

Jesus Christus het waarlik opgestaan. Hy het vir my en jou opgestaan.

Ds Gerrit Kruger
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css