Die Weg

 

Die Koerant en die Bybel

Toe sê Elísa: Hoor die woord van die HERE! So spreek die HERE: Môre omtrent sulke tyd sal ‘n maat fynmeel ‘n sikkel, en twee mate gars ‘n sikkel kos in die poort van Samaría.
Maar die adjudant op wie se arm die koning geleun het, antwoord die man van God en sê: Al maak die HERE ook vensters in die hemel, sou dit kan gebeur? En hy sê: Kyk, jy sal dit met jou oë sien, maar nie daarvan eet nie.
2 Kon 7:1-2


Die Nederlandse digter Da Costa het gesê: “Sit jou koerant langs jou Bybel neer.” Hoort die twee dinge dan bymekaar? Die heilige, volkome Woord, en die feilbare koerant?

Toe ek kort gelede 'n klomp jong mense vra: “Lees julle almal die koerant?” sê een: “Nee, ek doen dit nie; daar is tog net 'n spul twak in!” Miskien grof en oordrewe gestel, en tog... Maar juis daarom sou ek graag Da Costa se raad vir julle wil gee. Juis daarom moet die Bybel langs die koerant lê. Anders sien ek niks anders daarin nie as ellende, smerigheid, goeie pogings wat op niks uitloop nie, verwarring, onenigheid: 'n deurmekaarspul van woorde en dade en dinge.

Maar dit word anders as die Bybel daarnaas lê. Dan kom daar lyn en fatsoen in, lig en helderheid. Jy staan tog nie teenoor die wêreldgebeure wat in die koerant weergegee word, verleë met die Bybel in jou hand nie. So dink die mense soms wel! Hierdie wêreld het aan die Bybel ontgroei, sê hulle; dit het te ingewikkeld en groot geword. Die Bybel het sy ontstaan in baie eenvoudiger tye gehad - lank gelede in die eenvoudige, landelike lewe in Israel. Dis nie meer van toepassing op die moderne, tegniese lewe nie.

Maar dis nie so nie. Ek sien juis hoe die koerant die Skrif op elke punt bevestig.

Wie vuil is, laat hom nog vuiler word,” sê die Bybel (Openb. 22 : 11), en ek sien die voltrekking daarvan in die koerant. “En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë en pes-siektes . . .” (Matt. 24 : 6, 7) - en ek lees dit in die koerant. "Die Antichris sal hom openbaar en die hele wêreld sal aan hom onderworpe wees", sê die Bybel - en ek lees dit in die koerant. “Die liefde van die meeste sal verkoel.” profeteer die Bybel (Matt. 24 : 12). Die koerant bevestig dit. En so kan 'n mens voortgaan.

Plaas dus jou Bybel langs jou koerant. Dan sien jy die vaste lyne in die waarheid van die Skrif.

C Gilhuis (Dagfinale)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css