Die Weg

 

Die dood as natuurlike en geestelike gebeurtenis

En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan dié wat Hom verwag tot saligheid. Hebr.9 : 27, 28

. .. .en hy hef gesterwe. Gen. 5 (agt keer).

As ons die lewe nie in die regte lig sien nie, sien ons ook die dood verkeerd. As ons die lewe maar net sien as 'n natuurlike gebeurtenis, sal ons ook die dood so sien. Maar as die lewe vir ons egte, menslike en daarom ook geestelike lewe is, sal ook die dood vir ons 'n geestelike gebeurtenis wees wat baie meer as net ons einde beteken.

Hoe beperk sien ons nie die lewe nie! Die lewe is tog meer as net 'n stuk natuur, meer as kultuur, meer as tegniek, meer as wetenskap, meer as kuns. Al hierdie aspekte van die lewe moet in diens staan van God en die naaste, anders word dit 'n vloek in plaas van 'n seën. Per slot van rekening hoef ons ons ook nie te verantwoord teenoor 'n onpersoonlike natuur, 'n abstrakte wetenskap of 'n ongevoelige tegniek nie, maar teenoor die lewende, persoonlike God wat ons in dié bonte lewe geplaas het.

In één opsig is ook die dood gewoonweg 'n natuurlike saak. Ons gaan eenvoudig die weg van alle vlees. Genesis 5 leer ons die onverbiddelikheid van die dood. Die aartsvaders het honderde jare oud geword, maar selfs agter die naam van Metusalag, wat negehonderd-nege-en-sestig jaar oud geword het, staan geskryf:

" .. . en hy het gesterwe!"

Maar net so min as wat ons lewe net 'n saak van natuur, tegniek, wetenskap of kuns is, net so min is ons sterwe net 'n natuurlike saak. Ons sterwe as mense. Daarom sê die Bybel: “Die mense is bestem om een maal te sterwe en daarna die oordeel”. Die dier deel nie in die eer (met al die gevolge daarvan) om geoordeel te word nie. Juis daarom is hy 'n dier. Sy dood is geen geestelike gebeurtenis nie. Die dood is vir die mens gevolglik dreigender as vir die dier, tensy . . . ja, tensy ons ons teks in die geloof enduit lees: “En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan dié wat Hom verwag tot saligheid”. Dan word alles ligter. Dan is dood nie meer einde nie, maar die begin van die saligheid.

J Overduin (Venster op die lewe)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css