Die Weg

 

Geen insig nie maar wel uitsig

Ver is God van goddeloosheid en die Almagtige van onreg . . . en volgens 'n man se wandel laat Hy hom ondervind . . . Job spreek sonder kennis en sy woorde is sonder verstand (Ndl. vert.: “insig”). Job 34 : 10,11, 35.

Jesus antwoord: Hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie; maar die werke van God moet in hom openbaar word. Joh. 9 : 3.

Dit lyk soms of ons liewer insig in God se onbegryplike doen en late wil hê as om deur Sy dade in ons lewe werklik uitsig op die toekoms te kry. Die uitsig wat Hy ons bied, wil ons dikwels nie aanvaar voordat ons 'n volledige insig in Sy oogmerke en dryfvere het nie. Dit is dwaas. Uitsig op genesing sonder insig in die aard van die siekte, is tog te verkies bo insig in die aard van die siekte sonder uitsig op genesing. Tot op sekere hoogte gee God ons inderdaad insig in ons siektetoestand - ek sou sê selfs 'n sentrale en kernagtige insig, maar nie volle besonderhede nie.

Die abnormale in ons lewe staan in 'n geheimsinnige verband met die sonde, d.w.s. met die feit dat ons sondaars is én met die sonde wat ons doen. Maar alles is nie so maklik verklaarbaar nie omdat die wêreld tegelyk 'n speelbal van die duiwel, 'n produk van ons doen en late én die werkplek van God is.

Die lot en die daad lê inmekaar verweef. Die aandeel van God, die duiwel, die wêreld en die mens self is moeilik om te onderskei. Daarom is dit hoogs gevaarlik om allerlei maklike afleidings te maak en 'n mens se lewenslot in 'n alles insluitende skema van bepaalde oorsake en gevolge in te pas.

En tog wil ons so graag insig in tallose probleme hê.

So het die vriende van Job ook gedink dat hulle 'n helder insig in die oorsake van sy ellende het. Hulle was in staat om te aanvaar dat daar 'n direkte verband tussen Job se lyding en God se regverdigheid bestaan. Daar het vir hulle geen vrae of onduidelikheid oorgebly nie: God is regverdig en daarom straf Hy die sondaar. Job word ontsettend gestraf, dus is hy 'n vreeslike sondaar. Hulle het alleen die aandeel van God en mens bereken en dié van die duiwel vergeet.

Op sigself gesien, was die stelling van die vriende korrek. God is regverdig. Maar een van hulle grondfoute was dat hulle gemeen het God se regverdige handelwyse kan deur menslike logika bereken en begryp word. Hulle was dus oortuig dat hulle volkome insig het in 'n berekenbare en begryplike “God”! Dit is valse insig. 'n God wat volkome berekenbaar en sonder enige misterie is, is 'n mensgemaakte god - 'n afgodsbeeld. Daarom was Job se vriende vol “insig”, maar sonder enige uitsig vir Job. Job, daarenteen, het aanvanklik geen insig verkry nie, maar God het hom uitsig op die toekoms gegee, en hom verlos van die smart wat die gebrek aan insig vir hom meegebring het.

Ook die dissipels wou so graag insig hê in die lot van die blindgeborene met die vraag wat die oorsaak is dat hy blindgebore is. Jesus gee hulle egter geen insig in die “waar-om” nie, maar uitsig op die doel: die werke van God moet in hom openbaar word.

As ons ons minder bekommer oor 'n bevredigende insig en meer oor 'n verlossende uitsig, hoe sal ons nie God se werke in ons lewe ervaar en benut nie!

J Overduin (Venster op die lewe)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css