Die Weg

 

Ons is 'n koninklike priesterdom

Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree. Want so ‘n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het; wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring en dan vir dié van die volk nie. Want dit het Hy net een maal gedoen toe Hy Homself geoffer het. Heb 7: 25-27

Die hoofsaak nou van wat ons gesê het, is dít: Ons het so ‘n Hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die Majesteit in die hemele, Heb 8:1

In Israel was daar 'n groot verskil tussen die hoëpriester en die priesters en Leviete. Die hoëpriester alleen het toegang gehad tot die Allerheiligste. Op sy voorhoof het hy die goue kroon gedra "Heilig aan die Here", en hy het deur sy voorbidding op die Groot Versoendag, die sondes van die volk gedra. Die priesters moes die daaglikse offerandes bring, voor die aangesig van die Here staan en uitkom om die volk te seën. Daar was ‘n aanmerklike verskil tussen die priesters en die hoëpriester. Maar tog was daar ook ‘n eenheid. Hulle het saam met die hoëpriester één liggaam gevorm. Met hom het hulle die mag voor God gedeel om sy seën te ontvang en aan die volk uit te deel.

So is dit ook met ons groot Hoëpriester, Jesus Christus. Hy alleen het mag by God om deur sy voortdurende voorbidding, vanaf die Vader te verkry wat Sy volk nodig het. En tog het Hy ook ‘n ewigdurende koninklike priesterdom wat Hy vir Sy taak gebruik. Dit is die siele wat Hy as Sy getuies en verteenwoordigers roep. Die seën wat Hy van Sy Vader ontvang deel Hy uit aan Sy volk sodat hulle deur hul vurige smeking dit van Hom kan ontvang. Solank Christene net dink aan hul eie redding en aan 'n lewe wat daardie verlossing vir húlle sal verseker, kan hulle nooit die verborgenheid van die krag van voorbidding, waartoe hulle geroep is, verstaan nie.

Maar hulle moet eers besef dat verlossing 'n kragtige lewensgemeenskap met Jesus Christus beteken. Dit is, ‘n werklike deelgenootskap aan Sy lewe wat in ons woon en werk. Hy verwag die toewyding van ons hele wese aan Hom, om te leef en te werk en te dink en te wil. Ons hoogste geluk moet ons daarin vind om te lewe as 'n koninklike priesterdom, dan sal die kerk (d.i. die gemeenskap van die gelowiges) sy werklike krag openbaar. Dán sal hy in sy omgang met God en mens bewys hoe werklik die beeld en die krag van Christus in hom woon.

O, dat God ons harte open om te ken en te bely wat ons koninklike priesterskap is — wat die werklike betekenis is van te lewe en te bid in die naam van Jesus, dat wat ons vra, waarlik aan ons gegee sal word! O Here Jesus, ons heilige Hoëpriester, blaas die gees van u eie heilige priesterskap in ons harte. Amen.

Dr Andrew Murray
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css