Die Weg

 

Waarom is die geloof beslissend?

Moenie vrees nie, glo net. Luk. 8 : 50.

En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en 'n beloner is van dié wat Hom soek. Hebr. 11 : 6.

Waarom heg God soveel waarde aan ons geloof? Waarom gaan die ongelowige verlore, maar die gelowige word behou? Al ons goeie werke kan ons nie red nie - waarom dan wel ons geloof? Waarom vra Jesus van die begin af geloof (Mark. 1 : 15) en selfs nét geloof? Die vader van die gestorwe dogtertjie hoef niks anders te doen nie: “Glo net”. Méér vra God nie - maar daarsonder is geen behoud moontlik nie. Daarom staan daar ook: “Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en 'n beloner is van dié wat Hom soek.” Dit is duidelike taal. Waarom is die geloof allesbeslissend? Nie omdat ons geloof iets besonders by God verdien nie, maar omdat Hy bepaal dat geloof die enigste normale wyse is waarop ons in gemeenskap met Hom kan lewe. Ook ons verhouding tot God is 'n sedelike verhouding. En in elke sedelike verhouding is geloof (d.w.s. vertroue) onontbeerlik. As jy ten onregte jou vriend nie meer vertrou nie, kan hy alleen maar afskeid van jou neem met die woorde: “As jy my nie vertrou nie, hou alles op.” Wantroue skep 'n volledige breuk.

Ons diepste sonde is dan ook ons ongeloof, ons wantroue.

Wanneer ons iemand ten onregte wantrou, is dit die allergrootste belediging. Dan hou alles op, dan kom alle gemeenskap tot stilstand, dan tree die dood in. Ongeloof (wantroue) in God is die allergrofste belediging wat ons Hom kan aandoen. Die sedelike verhouding is verbreek. Daar is geen basis van ontmoeting meer nie. Alles kom tot stilstand. Alles sterf. Daar gebeur niks meer tussen God en mens nie. Wil u God se redding ervaar? Die eerste voorwaarde is die herstel van die verkeer tussen God en u deur die geloof. Dit is onmoontlik om God sonder geloof te behaag. Dit is die enigste korrekte manier om hom te nader. Dié wat maar net bepaalde “dinge” glo (bv. dat Jesus gekruisig is en dat Hy opgestaan het) sal nooit begryp waarom geloof van beslissende betekenis is nie. Bybelse geloof is veel meer (alhoewel dit natuurlik hierdie dinge insluit): dit raak ons ganse lewe, ons ganse verhouding tot God in Christus. Daarom is geloof allesbeslissend. Geloof is om met en uit God te lewe.

J Overduin (Venster op die lewe)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css