Die Weg

 

Dooie en lewende geloof

Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. - Jak.2-.26.

Deur die geloof het Abel. .. is Henog . . . het Abraham .. . het Sara . . . het Isak ... het Jakob . . . het Josef . . . het Moses . . . het die mure van Jérigo . . . het Ragab . . . En wat sal ek nog meer sê? - Hebr. 11.

Die Bybel is so alsydig - omdat dit op elke bladsy so éénsydig is. Al die eensydighede saam vorm uiteindelik sy alsydigheid. Daarom verveel die Bybel 'n mens nooit deur op een snaar te speel nie. Die fronte waaraan die Bybelskrywers veg, wissel voortdurend. Soms word ons gewaarsku om nie voortdurend met onsself en ons eie geloofslewe besig te wees nie, maar ons lewe op Christus te rig omdat Hy die Voorwerp van ons geloof is. Maar op 'n ander bladsy vestig die Bybel weer ons aandag op onsself: “Glo jy reg? Die duiwels glo ook - maar dit red hulle nie.” God vra dus ook ons ernstige aandag vir die kwaliteit van ons geloof. Alle geloof is nie maar goed genoeg nie. Ons kan op 'n verkeerde manier glo deur net bepaalde dinge van Jesus te glo sonder om werklik in Hom te glo, d.w.s. te vertrou dat alles wat Hy gesê en gedoen het ook vir my is en dat Hy my lewe wil verander. Dit is 'n dooie geloof en 'n vergeefse godsdiens. Dit is 'n ernstige saak. Ons kan dit nie ontduik deur te sê dat geloof, geloof in Christus is, en nie geloof in die vrome, gelowige mens nie. Op sigself is dit waar - maar dit sê nog lank nie alles nie. Ons moet met Jesus besig wees om reg te glo, maar ons moet ook op die regte manier met Hom besig wees.

Die hele problematiek van self-ondersoek en van die kenmerke van ware en valse geloof kom hier onder die soeklig. En die grootste gevaar is dat ons kenmerke gaan opstel wat nie in die Bybel vereis word nie. Dit is egter onnodig. God se Woord is 'n spieël waarin ons onsself kan sien; dit is 'n tweesnydende swaard wat ons diepste oorweginge beoordeel.

Die kenmerke van die ware geloof is kortliks dat die geloof bekering in my lewe sal voortbring, d.i. die afsterwe van my ou leefwyse en die opstanding in 'n nuwe lewe wat aan God gewy is. Dit is geen kleinigheid nie. By God tel goeie werke alleen wanneer hulle die vrug is van ware geloof en bekering. Die mens wat “die vergewing van sondes” glo, maar voortlewe in sy sonde en God nie toelaat om sy lewe te verander nie, het geen deel in die vergifnis nie en word mislei deur 'n dooie geloof wat nie kan red nie (Jak. 2 : 14).

Soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood.” Die ware geloof is nooit onvrugbare geloof nie. Ons word gered deur die geloof alleen, maar geloof bly nooit alleen nie, dit bring altyd goeie werke ('n lewe van toewyding aan God) voort. U sal uit Hebr. 11 leer wat 'n lewende geloof is: die lewende God maak mense lewendig.

J Overduin (Venster op die lewe)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css