Die Weg

 

Die Woord het mens geword

In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun.
God het Hom deur wie Hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak.
Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God.
Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand.
Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoë hemel.  (Hebreërs 1:1-3)

Hy het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoë hemel. Hy is die Seun. Die Seun is van ewigheid af God. Sy lewe het nie eers begin toe Hy as mens gebore is nie.

Hy het in “die laaste dae” na die wêreld gekom. God, wat deur die profete van die Ou Testamentiese tyd gepraat het, het deur die Seun met ons  kom praat. Johannes skryf só oor Hom: “Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.” (Joh 1:14). Watter seën en genade van God is dit nie! Dat Hy Homself aan ons kom bekend maak het nie. Jesus kom verkondig die waarheid, dat Hy, die Vader en die Heilige Gees een God is. In Hom hoor en sien ons die onbeskryflike liefde van God.

Maar Jesus was lank reeds daar, van ewigheid af God. Hy is die ewebeeld van die wese van God. Daarom lees ons dat die wêreld deur Hom geskep is. Hy is die Woord, die Middelaar, deur wie alles tot stand gekom het. Maar Hy hou tot vandag nog alles deur sy magswoord in stand. Die onmeetlike skepping, die miljoene lewende wesens op aarde, die gang van seisoene, die geboorte van nuwe diertjies, die lewe van mense – oor alles heers die Seun.

Waarvoor het Hy, wat opgevaar het na die hemel om aan die regterhand van die Majesteit te gaan sit, dan mens geword? Hy wat so magtig is, wat God is – waarom verneder om swakke mens te word?

In ons fokusvers hierbo lees ons: “Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, ...” (Heb 1:3). Dit was waarvoor die Seun mens geword het: om te reinig van sonde. Die res van Hebreërs gaan diep daarop in dat Jesus sy lewe as offer kom gee het vir ons sondes. Een maal en finaal die reiniging bewerkstellig. Sonder reiniging van sondes bly ons vuil, vol sondeskuld, strafbaar voor God, sonder hoop op die ewige lewe. “Daar bly alleen ’n verskriklike verwagting oor van oordeel en ’n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer.” (Heb 10:27)

Wees dan vandag weer verseker dat Jesus waarlik die Seun van God is. Dat Hy self God is. Dat Hy as die Almagtige bo die skepping uittroon. Ken jy Hom? Glo jy in Hom? Hy is die enigste persoon wat jou van jou sondeskuld kan reinig. Sy hemelvaart is die bevestiging en bewys dat sy opdrag as Seun afgehandel is. Daarom is daar vir ons blydskap en hoop.

Laat ons Hom eer vir wie Hy is: ewige God, wat heers vanuit sy magsposisie, maar ook ons Verlosser, wat ons reinig van al ons sondes.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css