Die Weg

 

Handleiding vir genesing

Hulle het ‘n goedkoop raat vir die wonde van my volk. Hulle sê net: "Alles is reg! Alles is reg!" Maar niks is reg nie. – Jeremia 8:11 (Nuwe vertaling)

Wanneer ons genesing soek vir hierdie siek wêreld van ons, lê ons die eeue oue Handleiding tersyde en soek ons na nuwe medisyne vir ‘n sogenaamde nuwe wêreld. Ons vergeet gerieflikheidshalwe dat God se Woord altyd nuut bly en die enigste genesing vir ‘n baie siek wêreld kan bring.  Met die Woord van God in jou hand hoef jy nie hoë kwalifikasies agter jou naam te hê om die werklike oorsaak van die gebeure van ons tyd te verklaar nie. Baie van die ontledings en teorieë, met hulle gepaardgaande oplossings, wat die ongelowige wêreld al vir hierdie siektetoestand voorgehou het, het niks meer as smart en verdriet tot gevolg gehad nie. Die diepste oorsaak van die probleme van die wêreld word deur God se Woord onthul, maar dit bly verborge vir die ongelowige mens. Selfs binne die kerk vind ons mense waarvan die oë versluier is om nie te sien en nie te verstaan nie. Hulle kom nie tot die ware kennis van God nie sodat hulle agter die drogbeelde van die wêreld  aanloop.

God se Woord gee vir ons op ‘n verbasende wyse die werklike agtergrond en betekenis van die sigbare werklikheid. Daarom kan die eenvoudige gelowige kind van God die groter prentjie beter sien as die mees geleerde ongelowige.   “In dieselfde uur het Jesus Hom in die gees verheug en gesê: Ek loof U, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehae” (Luk 10:21).

Jeremia het ook in sy tyd te doen gekry met mense wat hulle sienings en oplossings as die ware toedrag van sake in die toenmalige wêreld voorgehou het.  Dit was tog só logies en sag op die oor. Die volk wou dit graag hoor. Die diepste oorsaak van die politieke en nasionale nood waarin hulle verkeer het kon hulle egter nie begryp nie. Hulle geweldige sondeskuld en afvalligheid van die Verbondsgod is nie in hulle ontledings blootgelê nie. Hulle ontledings het slegs aspekte met betrekking tot die sosiale, ekonomiese en politieke situasies van hulle wêreld bevat. Die ontledings wys mos daarop dat daar vrede is.  En dan net as ‘n nagedagtenis: “O ja, en as jy dalk wil twyfel, die Tempel in Jerusalem is ook mos nog daar, waarom sou ons ons dan enigsins bekommer!? Dit is tog iets om op terug te val, dan nie?” Die uiteindelike gevolge van hulle sienings was katastrofaal.

Maar Jeremia ontmasker egter hierdie nugtere denke van die volk en hulle valse profete:  ‘Hulle het ‘n goedkoop raat vir die wonde van my volk. Hulle sê net: "Alles is reg! Alles is reg!" Maar niks is reg nie’ (Jer 8:11 Nuwe vertaling).

Laat ons dan terugkeer na die Woord van God: “Want die Woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart” (Heb 4:12).

En laat ons besef dat hierdie wêreld met al sy kennis aan die verganklikheid onderworpe is:  “Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God.  Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het  in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God” (Rom 8:19-21).

Jan  Brink
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css