Die Weg

 

Hemelvaart

Daarna het Hy (Jesus) hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het Hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl Hy hulle seën, het Hy van hulle af weggegaan en is Hy in die hemel opgeneem. (Lukas 24:50-51)

Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en ’n wolk het Hom weggeneem, sodat hulle Hom nie langer kon sien nie. (Hand 1:9)

“Kyk,” het hy gesê, “ek sien die hemel geopen en die Seun van die mens wat aan die regterhand van God staan.” (Hand 7:56)

Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoë hemel. (Hb 1:3)

Die Skrif leer dat Jesus van die hemel gekom het, mens geword het, en weer na die hemel opgevaar het. Ons noem dit sy HEMELVAART. Vandag herdenk Christene sy hemelvaart. Watter betekenis het die hemelvaart vir ons?

JESUS HET OPGEVAAR, MAAR IS STEEDS TEENWOORDIG

Lukas 24 beskryf die laaste oomblikke wat Jesus vir sy dissipels sigbaar was: Terwyl Hy hulle seën, het Hy van hulle af weggegaan en is Hy in die hemel opgeneem.  Terwyl Hy hulle seën ... so kan ons Jesus onthou. Sy seën gee sekerheid, vreugde, hoop.

Jesus se seën beklemtoon sy Godheid. Hy is nie aan plek en tyd onderworpe nie. Hy is alomteenwoordig. Deur sy Gees is Hy by en met ons, want die Vader, Seun en Heilige Gees is een. Hy laat ons nie as weeskinders agter nie. Hy is steeds met jou as sy volgeling. Niks kan ons skei van God se liefde in Hom nie. Hy lei, bewaar, tel op, bring terug, troos en gee nuwe krag. Hy is met ons tot Hy weer sigbaar sal kom om alles nuut te maak.

JESUS HET OPGEVAAR EN IS MAGTIGE HEERSER

Jesus is na sy hemelvaart “aan die regterhand van God”. Jesus het Homself eers verneder om mens te word en aan die kruis te sterf. Daarna “het God Hom ook tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is” (Fil. 2:9). “Hy het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoë hemel.” (Hb 1:3) “Hy moet as koning heers totdat die Vader al sy vyande aan Hom onderwerp het.” (1Kor 15:25).

Sy hemelvaart is dus bevestiging van sy koningskap. Hy is Heerser oor alles en almal. Nadat Hy as Verlosser aan die kruis gesterf en weer uit die dood opgestaan het, ontvang Hy hierdie eer. Hy is die Leeu en die Lam van wie Johannes in Openbaring 5 skryf. Net Hy kan die plan van God vir die wêreld reg laat verloop. Hy heers oor die kerk en die ganse heelal.

Wees daarom getroos wanneer die hemelvaart herdenk word:

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css