Die Weg

 

Die wederkoms van Jesus Christus

En nou, broers, wat betref die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons hereniging met Hom, het ek ‘n ernstige versoek aan julle: Moenie so gou verward raak of van stryk gebring word as iemand vir julle sou sê die dag van die Here is al hier nie—of dit nou vir julle gesê word in ‘n profetiese uitspraak of in ‘n preek of in ‘n brief wat sogenaamd van ons afkomstig sou wees. Laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Die dag van die Here sal nie aanbreek voordat die laaste afvalligheid gekom het en die wettelose mens wat vir die verderf bestem is, sy verskyning gemaak het nie. (2Tess 2:1 NAV) 

en dan sal die wettelose self op die toneel verskyn. Maar wanneer die Here Jesus kom, sal Hy hom met die asem uit sy mond verdelg en deur die glans van sy verskyning vernietig.(2Tess 2:8 NAV)

Kort-kort is daar iemand wat die datum van Christus se wederkoms wil vasstel. Mense word op loop gejaag en vrees die dag wat dan so duidelik naby sou wees! In Tessalonika was daar ook sulke wolf-wolf-roepers, valse profete wat die gelowiges probeer mislei het.

Deur die apostel Paulus werp die Heilige Gees in hierdie brief lig op 'n baie belangrike saak: die verloop van God se plan tot met Jesus se wederkoms. Daar is sekere tekens op die pad:

Skrikwekkend? Maak dit jou as navolger van Christus bang wanneer jy lees van die geweldige vermoëns van die magte van die Bose? In hoeverre sal die afvalliges en kerkvyandiges jou en my lewe in gevaar stel?

Daaroor gee die Here troos deur die pen van sy apostel. God bly in beheer. Hy is die Almagtige teen wie selfs nie die magtigste Antichris sal standhou nie. So gering is sy mag teenoor Koning Jesus Christus dat hy deur sy asem verdelg en deur sy glansverskyning vernietig sal word.

Maar ook die mense wat nie die waarheid van die evangelie glo nie, medewerkers van die Bose, sal deur die asem van Christus verdelg word; veroordeel tot die ewige dood. Die getroue gelowiges sal egter gered word en ewig lewe.

Dr Callie Opperman

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css