Die Weg

 

Pynlike ontmaskering

Party Jode wat rondgegaan het om bose geeste te besweer, het dit ook gewaag om die Naam van die Here Jesus daarvoor te gebruik. Hulle het gesê: "Ek besweer julle in die Naam van dié Jesus wat deur Paulus verkondig word."Dit was die sewe seuns van ‘n Joodse priesterhoof, Skeva, wat dit gedoen het.  Maar een van die bose geeste het vir hulle gesê: "Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle?" Hand 19: 13-15

Efese is die stad van die sinnelike afgodsdiens van Diana, die stad van  swart toorkuns.  Die inwoners van Efese probeer om met alle moontlike magiese formules en toorkunste die geheimsinnige, demoniese magte op te roep en te beheers.

In hierdie milieu kom Paulus binne met die bevrydende boodskap van die Here Jesus Christus, wat die greep van die duiwel, die sonde en die dood oorwin het.  Vir hierdie omgewing gee God besondere kragte aan Paulus sodat sy woorde met tekens en wonders bevestig word. Dit is so indrukwekkend dat dit die sewe seuns van Skeva, wat geestesbesweerders is,  op ‘n goeie idee bring.  Die Naam van Jesus kan dit doen! Hulle sal dus hierdie formule oorneem. Hulle sal in die Naam van Jesus gaan werk. Dié Jesus wat deur Paulus verkondig word. Paulus het baie “sukses” daarmee, waarom dan nie hulle ook nie?

Maar hulle het nie verstaan dat dit by Jesus gaan oor geloof, volle oorgawe en persoonlike betrokkenheid nie. Hulle wou Jesus vir hulle eie bedryf annekseer.  Vir hulle bly hulle lewenssbeskouings en ambisies presies dieselfde,  maar nou ook net met die Naam van Jesus daarby.  Hulle het nie verstaan dat hierdie Naam nie bedoel is vir magiese prewelings nie, maar dat dit openlik, sonder bybedoelings,  verkondig en bely moet word.

Dit het dus alles op hulle geboemerang. Gehawend moes hulle vlug. Letterlik en figuurlik kaal uitgetrek. Hulle hoor die honende vraag oor hulle heen: “Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, ...., maar wie is julle?”

Dit het ‘n groot indruk op die mense van Efese gemaak.  Selfs binne die gemeente was daar baie mense wat hulle nie van die gebruike van Efese losgemaak het nie, alhoewel hulle die Naam van die Here Jesus aangeroep het.  Dan kry hulle die dolksteek: “Wie is julle?”  ‘n Dolksteek wat hulle hele lewe oopvlek.

“Het jy werklik gekies, en jouself oorgegee? Laat dit dan sigbaar wees!”

Dan kom hulle en hulle bely hul skuld. Hulle bring alles wat hulle in hul toorkunste gebruik het en verbrand dit.  Hul totale kapitale beleggings beland in die vuur.

Een of ander tyd moet ek die besluit neem om alles wat nie voor God kan bestaan nie uit my lewe uit te sny en te verwyder. Nie uit wettiese krampagtigheid nie, maar om die bevryding wat ek deur Jesus Christus ontvang het, te aanvaar. Om werklik tot die besef te kom van wat God van my verlang. Jesus Christus vra volle oorgawe aan Hom,  in volle gemeenskap met Hom.  Hy is nie net ‘n Naam wat agter my wêreldse beskouings bygelas kan word nie.

(Verwerk uit: G.N. Lammers – Ontmoetingen)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css