Die Weg

 

Om waterputte te grawe

Toe het hy vandaar versit en ‘n ander put gegrawe, en daaroor is nie getwis nie. Daarom het hy dit Réhobot genoem en gesê: Ja, nou het die HERE vir ons ruimte gemaak en kan ons vrugbaar wees in die land. Gen 26:22

Isak kom voor as 'n taamlik teleurstellende karakter en dit verwonder ons soms dat hy genoem word saam met Abraham, die vader van al die gelowiges, en Jakob, wat teen God oorwin en 'n vors geword het! Hy was passief, swygsaam en oorgegee aan stille bepeinsing. Die raadsplan van God sluit egter alle soorte mense in, en Isak het putte gegrawe waaruit mense duisende jare lank gedrink het.

Hy is voortdurend agtervolg deur vyandskap, afguns en stryd, soos die name van sy putte getuig. Dog elke keer het hy hom maar weer eens onttrek aan die stryd en sy put prysgegee om net maar weer 'n ander te grawe. Uiteindelik moes sy vyande bely dat hy vir hulle veels te magtig geword het (v. 16). Maar bo alles, God het aan hom “in dieselfde nag” verskyn en beloof dat Hy met hom sou wees en hom sou seën.

Laat ons leer om die kwaad om ons te verwerk en dit van die liggaamlike tot die morele en geestelike vlak op te hef. “Die lankmoedige is beter as 'n held” (Spr 16:32). Gaan voort met putte grawe - leef jou godsdiens uit! Jy sal “lewendige water” vind (v. 19). Dis die Here se kant van jou lewe. Jy word geroep om putte te grawe, dog die Heilige Gees van God sal in jou siel en in die siel van ander opspring. 'n Fontein van water wat opborrel (Joh 4:14), soos die warm bronne in die yskoue poolstreke. Laat ons onsself tot Sy beskikking stel - ons siel en liggaam - om die putte en kanale te wees waarlangs en waardeur Sy ewige Godheid en mag, wat opspring uit die peillose dieptes van Sy eie wese, hierdie dorstige en verhongerde wêreld mag bereik!

God is liefde; liefde is selfopofferend; dog God maak staat op ons samewerking - ons, die putgrawers - om uitlope te maak vir die uitstroming van Sy liefde en goedheid.

FB Meyer

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css