Die Weg

 

'n Skuiling teen die stortreën

"En elkeen sal wees soos ‘n toevlug teen die wind en ‘n skuiling teen die stortreën, soos waterstrome in ‘n dor streek, soos die skaduwee van ‘n swaar rots in ‘n land wat versmag".  Jesaja 32:2

Ons word daaraan herinner dat hierdie profesie uitgespreek is gedurende 'n tyd van groot onrus. Oorlogswolke het donker op die gesigseinder saamgepak en Israel soek hulp vanuit 'n vleeslike bron. In hierdie noodtoestand kom die stem van die profeet wat sê: “Wee hulle wat na Egipte aftrek om hulp . .. hulle soek nie die Here nie” (31: 1). Die koninkryk maak staat op die koning: “Kyk, 'n koning sal regeer in geregtigheid, en die vorste sal heers volgens reg.”

Wanneer alle politiek en handel, maatskaplike en huislike lewe onder die heerskappy en leiding van Jesus Christus staan, sal die koninkryk van God kom en sal die wil van God geskied op die aarde, net soos in die hemel. Die Here Jesus is veelsydig genoeg om in al die verskillende behoeftes van Sy volk te voorsien. Sommige het 'n skuiling teen die stortreën nodig, ander weer waterstrome om hul dors te les, ander die skaduwee van 'n swaar rots in 'n land wat versmag. Maar Hy is alles en kan vir alles intree.

Wanneer 'n man of vrou die heerskappy van Christus erken, word oë en ore gereinig; daar is nie meer die aarseling van 'n stamelende belydenis nie; die oordeelsvermoë word reggestel; die hart gaan oop in 'n nuwe gees van grootmoedigheid. Eers geregtigheid, dan vrede - dit is die ewige orde van die hemel.

Hier het ons 'n wonderlike hoofstuk! Let op die woorde van waarskuwing wat aan die vroue van Jerusalem gerig is. Die godsdienstige en politieke lewe van 'n volk hang per slot van sake grotendeels af van hoe die vroue daarteenoor staan. Daar kan nooit 'n algemene verdieping van die godsdienstige lewe wees tensy die vroue, wat so 'n groot “vatbaarheid” vir God besit, hulle in berou en geloof tot Hom keer nie.

Stem ons omstandighede ooreen? Beslis, ja! Want as dit waar was dat in Jesaja se dae alles onder moeite en druk gebuk gegaan het, hoeveel te meer is dit waar van ons tyd! Die getye van die lewe loop hoog en is stormagtig en daar is geen gevoel van sekerheid nie. Ons kan sonder twyfel pleit dat ons behoefte het aan die plekke van vrede en die veilige wonings waarin ons siele skuiling mag soek! Die belofte is vir “my volk” - diegene wat die stem van die goeie Herder gehoor en gehoorsaam het. Indien jy een van die swakste en nederigste onder hulle is, kan jy hieruit troos put (v. 18).

GEBED: Lei ons, o Here, deur die onstuimige waters van die lewe na 'n hawe van rus. Steek ons weg in U hut vir die twis van die tonge en die vurige pyle van die Bose. Gee dat ons vrede met U sal hê, met onsself en met almal. Amen.

FB Meyer

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css