Die Weg

 

Seker van God

Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie. Rom. 8 : 38, 39 (OAV)

Hoor u hoe ver Paulus gaan om alle moontlike dinge in ons lewe op te noem? Dit is asof hy die lys oopgelaat het. Vul maar in wat u ook al vrees, wat ook al u lewe kan bedreig. Al hierdie dinge kan wesenlik niks doen nie, omdat dit my nie van God se liefde kan skei nie.

Die enigste beslissende faktor is per slot van rekening die liefde van God in Christus Jesus. Wie hiervan leef, kan deur die lewe vervolg, gekneus, geknak, ja, selfs gedood word, maar te midde van dit alles bloei die ewige lewe in hom. Met “geen dood of lewe” het Paulus alles opgenoem wat ons kan bedreig. Die moontlike bedreigings is oorweldigend. Maar Paulus wéét dit kan ons nie skei van God se liefde vir ons nie. Aan die ander kant is die dood self die laaste en sterkste vyand wat niemand nog ooit kon oorwin nie - behalwe Christus! Vir God se kinders het die dood 'n dienskneg i.p.v. 'n bedreiging geword, want dit bring ons nog nader aan Christus.

Paulus noem verder ook al die bedreiginge wat ons in die lewe of in die dood kan teëkom. Daar is engele en magte, daar is gevare in die hede en in die toekoms. Daar skuil meer bedreiginge in die hoogte en in die diepte as wat ons vermoed. Maar geen enkele van hierdie bedreiginge is in staat om ons te skei van die liefde van God in Christus Jesus nie.

Dit is die één sekerheid wat onaantasbaar bly, ook wanneer alles om ons heen intuimel. Ons alledaagse voorspoed is so maklik ons afgodsdiens. Ons wil liewer seker wees van ons gesondheid, ons kinders, ons werk, ons toekoms, ons aardse geluk. En alhoewel die Bybel geen enkele veroordelende woord sê oor hierdie dinge wat gawes uit God se hand is om ons lewe leefbaar en aangenaam te maak nie, lê die sonde daarin dat hierdie gawes vir ons belangriker word as die Gewer. God se liefde in Jesus kan nie vervang word met watter skat ter wêreld ook al nie. As jy iets vervang, het jy nie die oorspronklike nie. En God as die Oorspronklike, is die enigste onwankelbare fondament.

Dis wanneer ons nie op Hom bou nie dat ons alle grond onder ons voete verloor wanneer die dinge van hierdie lewe onder ons padgee. Telkens beproef God ons deur wêreldse sekerhede van ons weg te neem: miskien ons gesondheid of ons betrekking of ons lewensmaat. Dit is genade as dit dan blyk dat hierdie gemis ons nie aan Sy liefde laat twyfel nie.

Mag hierdie belydenis van Paulus in siekte en sterwe, in armoede en smaad, in onreg en ellende ons elkeen se geloofsbelydenis wees.

J Overduin (Venster op die lewe)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css