Die Weg

 

Ons Voorloper

Terwyl ons dan so ‘n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Heb 12:1-2 (NAV)

Die geloofslewe op aarde is soos 'n wedloop op 'n atletiekbaan. Volgehoue, gespanne aktiwiteit is nodig. Die wedloop wat afgelê word, is moeilik. Daar is baie hindernisse en belemmeringe wat oorkom moet word. Dikwels word 'n mens moedeloos: “Sal ek die eindpunt haal? En sal dit vir my 'n oorwinning wees?

Hou vol! roep die skrywer aan die Hebreërs ons toe. Moenie na die baan kyk nie. Dan sal jy beswyk. Kyk na Jesus! Hy gaan voor jou uit. Hy, ons groot Leidsman. Vir Hom moet jy volg. Hy help jou. Hy wys jou die weg. Hy gee altyd weer nuwe krag. Hy is ook die Voleinder van die geloof. Hy het die hoogtepunt van volharding bereik. Hy het vrywillig op die kruisweg gegaan. Al het Sy vlees beswyk, Sy geloof het nie beswyk nie. Hy het volgehou tot die einde toe. Hy het uitgehou - tot in die nag van Golgota. Hy sal ook vir jou vashou tot die einde toe. Daarom kan jy voortgaan, al beswyk jy soms byna.

Die lewe is soms baie moeilik. Jou eie krag is nie genoeg om, kom wat wil, vol te hou nie. Ons is nie teen teleurstellings bestand nie. Ons is nie opgewasse teen die sonde nie. Ons geloof is so klein - en die teëslae so baie.

Maar Jesus Christus is die Voleinder, ook van jou ontoereikende geloof. Hy voltooi waar jou kragte te kort skiet. Hy help jou om te volhard totdat die eindstreep bereik is. Hy gee jou die oorwinning - Hy, wat self oorwin het ná die allerswaarste stryd.

Waarom sou ek dan vrees? Waarom bewe ek nog? Niemand kan my leed aandoen nie, geen mens in die hele wêreld nie!

Dr FE Hoekstra (Dagfinale)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css