Die Weg

 

Vanuit die grootste bedreiging tot redding

Mordegai het hierdie gebeure laat neerskryf en briewe gestuur aan al die Jode in al die provinsies van koning Ahasveros, naby en ver, en die Jode gelas om voortaan elke jaar die veertiende en die vyftiende van die maand Adar te vier as dae waarop die Jode die bedreiging deur hulle vyande afgeweer het. Dit is die maand waarin hulle angs in blydskap verander het en hulle rou in feestelikheid. Hulle moes dit dae van feesviering en vreugde maak en aan mekaar eetgoed en aan die armes geskenke stuur. (Ester 9:20-22)

Hamman het met die lot (Pur) 'n dag aangewys waarop die Jode doodgemaak moes word. Die Here het egter ingegryp en vir Ester gebruik om Hamman se bose planne aan die lig te bring. Hamman sterf aan die galg wat hy vir Mordegai opgerig het. So word Mordegai deur die koning in Hamman se plek aangestel, en kon hy en Ester die koning oorreed om 'n tweede bevel uit te vaardig dat die Jode hulleself mag verdedig op daardie dag.

So het die dag wat as die Jode se ondergang beplan is, vir hulle 'n dag van oorwinning geword. Op daardie dag het hulle hul vyande verslaan. Na die oorwinning het die Jode op bevel van Ester en Mordegai elke jaar die Purimfees gevier. Die naam kom van "pur" wat "lot" beteken. Tydens hierdie fees wat oor twee dae gestrek het, het hulle met blydskap feesgevier en saam geëet terwyl hulle teruggedink het hoe die Here hulle lot van rou in oorwinning en feesviering verander het. Wat hulle oordeelsdag moes gewees het, het hulle oorwinning geword.

Hieruit leer ons dat God enige mag op aarde kan ombuig om daardeur Sy wil te laat geskied. Hy het die mag om die grootste bedreiging in hierdie wêreld om te keer tot ons redding. So het Hy die bedreiging van die kruis omgekeer dat daar deur die kruisiging van Jesus Christus vir ons die grootste redding gekom het - die redding van sondes en die ewige verderf.

Vanweë die hoë misdaad in ons land word ons lewens daagliks bedreig. Tog leer ons uit die boek Ester dat ons net op die Here moet vertrou. Geen bose mag en planne wat mense maak, kan teen God se almag stand hou nie. Hy is in beheer.

Daarom kan ons in die grootste benoudheid altyd op Hom bly wag en op Hom vertrou vir uitkoms. As dit volgens Sy wil is, sal Hy dit vir ons gee. Selfs al laat die Here toe dat ons liggame doodgemaak word, weet ons ons siel kan nie doodgemaak word nie. Die dood as grootste bedreiging word nou ons deurgang tot oorwinning en ewige feesvreugde.

Ds MAF Kruger

Lees gerus ook die artikel "Die Here is in beheer" op die webwerf (http://www.dieweg.co.za/artikelkategorie/diewegartikel56.html)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css